2 kwietnia 2010

Strategia GZM bez rowerów

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia "Silesia" przyjęła decyzją 14 śląskich i zagłębiowskich miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego strategię rozwoju do 2025 roku. Dokument wskazuje kierunki rozwoju Metropolii "Silesia", zarówno priorytetowe jak i wspierające. W śród nich np. organizacja transportu publicznego, wspólna gospodarka odpadami, budowa i rozwój infrastruktury transportowej.

GZM zamierza też utworzyć w obrębie swojej struktury jednostkę zarządzającą drogami o znaczeniu regionalnym oraz opracować dla miast aglomeracji wspólny program stworzenia koncepcji metropolitalnej sieci dróg rowerowych. Potwierdza to załącznik nr 1, który stanowi listę działań strategicznych do realizacji lub koordynacji przez GZM. W jego ramach zawarty jest zapis nr D 37 zatytułowany: Opracowanie koncepcji metropolitalnego systemu ścieżek rowerowych (Tabela 2 Działania uzupełniające do realizacji lub koordynowania przez GZM; Priorytet E „Warunki zamieszkania i usługi społeczne”) .

Niestety ilość informacji zawartych w Strategii poświęcona infrastrukturze rowerowej jest znikoma. Wątpliwości i niepokój budzi także fakt, że wzmianka o rowerach jeśli już się pojawia to nie w dziale "Infrastruktura", lecz "Warunki zamieszkania i usługi społeczne".

Śląska Inicjatywa Rowerowa wystosowała pismo do GZM w sprawie Strategii 2 listopada 2009 roku w czasie przeprowadzonych wówczas konsultacji społecznych. Niestety można odnieść wrażenie, że autorzy Strategii nie zareagowali na nie. Pismo ŚIR dostępne tutaj.

Przydatne linki:

Strategia Rozwoju - zobacz (10,7 MB)
Załączniki do Strategii Rozwoju - zobacz (0,5 MB)
Streszczenie Strategii Rozwoju - zobacz (0,8 MB) 
Wiadomość o Strategii na stronie GZM - zobacz 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz