Zadbajmy o porządek


Rowerzystki i rowerzyści, zadbajmy wspólnie o ład na gliwickich drogach rowerowych. To między innymi od porządku na nawierzchniach tras rowerowych zależy nasze bezpieczeństwo. Różnego rodzaju zanieczyszczenia w postaci szkła, gałęzi, kamieni, gwoździ, plam itp. mogą prowadzić do wypadków.
Rowerzyści omijając przeszkody na drodze rowerowej często są zmuszeni do zmiany pasa ruchu. To z kolei może prowadzić do zderzeń czołowych z nadjeżdżającymi z na przeciwka rowerzystami lub poruszającymi się w pobliżu pieszymi.

Aby tego uniknąć zwracajmy wspólnie uwagę na porządek na drogach rowerowych. Jeśli widzicie gałąź, kilka kamieni lub inne niebezpieczne przeszkody zatrzymajcie się i oczyśćcie nawierzchnię zsuwając je poza obszar drogi. Może dzięki wam inni unikną wypadku, a może wy sami. Jeśli śmieci na drodze rowerowej jest zbyt dużo lub do ich usunięcia wymagany jest specjalistyczny sprzęt warto powiadomić odpowiednie służby miejskie.


Każdy rowerzysta czynnie korzystający z dróg rowerowych wie, że dużym utrudnieniem w sprawnym poruszaniu się po nich są źle zaparkowane samochody. Niestety w wielu miejscach kierowcy są bez winy bowiem drogi żwirowe nieopatrzone żadnym drogowskazem mogą rzeczywiście do złudzenia przypominać parking samochodowy. Lecz często zdarza się, gdy kierowcy parkują tuż przy znakach (pionowych i poziomych) wskazujących drogę rowerową. Gdy widzicie źle zaparkowany samochód, który utrudnia poruszanie się po drodze rowerowej warto poinformować o zdarzeniu Straż Miejską. Tego typu zdarzenie klasyfikuje się jako drobne wykroczenie dlatego wzywanie Policji może okazać się zbędne.

Za czystość gliwickich dróg rowerowych odpowiedzialne są dwie instytucje miejskie: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach oraz Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych Urzędu Miasta Gliwice. Pierwszy z wymienionych zarządza drogami rowerowymi w pasie drogowym tj. na jezdni oraz w jej najbliższej odległości. O porządek na pozostałych odcinkach dróg rowerowych dba wskazany wydział Urzędu Miasta.

Aby w razie potrzeby powiadomić odpowiednią komórkę miejską proponuję zapoznać się z niniejszym spisem kilku ważnym danych kontaktowych

Drogi rowerowe w pasie drogowym:
Zarząd Dróg Miejskich
Adres: Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach
ul. Bolesława Śmiałego 2b
44-100 Gliwice
@: zdm@zdm.gliwice.eu
tel.: (32) 270-65-05

Korespondencję mailową lub rozmowę telefoniczną należy kierować na ogólny adres Zarządu Dróg Miejskich. Jak informują przedstawiciele jednostki, taka droga wynika z potrzeby ewidencjonowania przychodzących do ZDM korespondencji. Jeśli zanieczyszczenia, które chcecie zgłosić znajdują się na drogach rowerowych usytuowanych w pasie drogowym (oznaczone na mapie kolorem niebieskim) należy pisać/dzwonić do Zarządu Dróg Miejskich.

Drogi rowerowe poza pasem drogowym:
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych
Adres: Urząd Miasta Gliwice
Wydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług komunalnych
ul. Zwycięstwa 21
44-100 Gliwice
@: pu@um.gliwice.pl
tel.: (32) 238-54-21

Zanieczyszczenia zalegające na drogach rowerowych poza pasem drogowym tj. wytyczone np. wśród pól, lasów, parków należy zgłaszać do Wydziału PGiUK. Aby współpraca środowiska rowerowego i urzędników magistratu była efektywna proponuję wnioski i uwagi kierować bezpośrednio do pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie infrastruktury rowerowej zarządzanej przez Wydział PGiUK (oznaczony na mapie kolorem czerwonym):

Oczyszczanie nawierzchni dróg rowerowych:
Danuta Pająk pajak_d@um.gliwice.pl tel.: (32) 238-54-25
Małgorzata Sosnowska-Stasiaczek sosnowska-stasiaczek_m@um.gliwice.pl tel.: (32) 238-54-25

Stan techniczny dróg rowerowych:
Ewa Staszków staszkow_e@um.gliwice.pl tel.: (32) 239-11-13

Samochody zaparkowane na drodze rowerowej:
Adres: Straż Miejska Gliwice
ul. Bolesława Śmiałego 2a
44-100 Gliwice
tel.: 986 (numer bezpłatny)

Jeśli zauważycie samochód zaparkowany na środku drogi rowerowej, który na domiar złego zaparkował tuż przy znaku oznaczającym drogę rowerową, należy zgłosić zdarzenie do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Gliwicach. Proponuję nie fatygować w tym celu Policji.


Popierasz akcję? Chcesz się włączyć w jej promocję i popularyzację? Napisz tutaj.