ŚIR

Rowerowe Gliwice wchodzą w skład Śląskiej Inicjatywy Rowerowej, stowarzyszenia które zawiązało się we wrześniu 2009 w Gliwicach (ŚIR jest stowarzyszeniem zwykłym). Śląska Inicjatywa Rowerowa swoją działalnością obejmuje teren województwa śląskiego i jest pierwszą w Polsce organizacją rowerzystek i rowerzystów o tak dużym zasięgu.

Śląska Inicjatywa Rowerowa integruje lokalne środowiska rowerowe, dba o ich interesy, reprezentuje ich opinie. Chce mieć realny wpływ na kształtowanie prorowerowej polityki województwa i tworzenie rowerowej infrastruktury w regionie.

Śląska Inicjatywa Rowerowa współpracuje z lokalnymi organizacjami rowerowymi na Śląsku, ogólnopolskim programem "Miasta dla rowerów" oraz europejskimi organizacjami rowerowymi.

Cele Śląskiej Inicjatywy Rowerowej określone są w regulaminie.

Zarząd (alfabetycznie)
Robert Jędrzejczak,
Kamil Rajczyk,
Maciej Smykowski

Członkostwo
Aby zostać członkiem Śląskiej Inicjatywy Rowerowej należy zapoznać się z Regulaminem oraz wypełnić formularz deklaracji członkowskiej.

Składki członkowskie
Aby zostać członkiem Śląskiej Inicjatywy Rowerowej nie trzeba płacić składek członkowskich.

Więcej informacji o Śląskiej Inicjatywie Rowerowej znajdziesz na oficjalnej stronie stowarzyszenia pod adresem: