14 stycznia 2013

Na rowery publiczne można dostać dofinansowanie. Czy Gliwice na tym skorzystają?

W ciągu ostatnich kilku tygodni dużo uwagi poświęcono w Gliwicach systemie bezobsługowych wypożyczalni roweru publicznego. Warto przypomnieć, że 5 grudnia 2012r. późnym wieczorem Rada Miasta przegłosowała wniosek o utworzeniu w przyszłym roku w Gliwicach takiego systemu (więcej >>). Lecz to dopiero początek długiej drogi do utworzenia w Gliwicach wypożyczalni rowerów. Uchwała daje podstawę prawną, lecz jej wykonawcą jest prezydent miasta Gliwice. To na nim spoczywa obowiązek wypełnienia zapisów uchwały. Prezydent ma prawo odwlekać realizację zadania uzasadniając swoją decyzję konkretnymi powodami. Abstrahując od zamożności miasta Gliwice najpowszechniejszą bolączką polskich samorządów przy realizacji swoich zadań jest brak wystarczających środków finansowych.

Stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa od początku jest zaangażowana w powstawanie tego projektu. Aby uniknąć zagrożenia, że miasto Gliwice odwleka realizację systemu rowerów publicznych ze względów finansowych postanowiliśmy prześledzić dostępne w Polsce mechanizmy finansowe wspierające realizację tej inwestycji. Oto co znaleźliśmy.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach: I konkursu programu priorytetowego p.n.: System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część 7) GAZELA – Niskoemisyjny transport miejski. Wnioski wstępne mozna składać od 1 marca do 2 kwietnia 2013 roku.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW wynosi 80 mln zł. Minimalny koszt całkowity przedsięwzięcia: nie może być mniejszy niż 8 mln zł. Dofinansowanie w I konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. Wśród wymienionych działań, które mogą być objęte dofinansowaniem istnieje wdrożenie systemu roweru publicznego. O dofinansowanie mogą ubiegać się różnego rodzaju podmioty, w tym gminy miejskie.
 
Reasumując, środki finansowe są dostępne. Gliwicki system roweru publicznego jest znacznie tańszy niż wspomniane powyżej 8 mln zł, jednak istnieje możliwość przygotowania projektu pakietowego, gdzie rower publiczny będzie jednym z elementów działań mających na celu wsparcie niskoemisyjnego transportu miejskiego w Gliwicach.
 
Więcej informacji o dofinansowaniu: www

1 komentarz:

  1. oby nie tylko Gliwice skorzystały, ale też jak najwięcej Polskich miast.

    OdpowiedzUsuń