1 kwietnia 2010

Parking rowerowy na Placu Inwalidów Wojennych do końca czerwca

Dobra wiadomość dla wszystkich rowerzystów odwiedzających gliwicką starówkę. Najpóźniej w czerwcu na Placu Inwalidów Wojennych zostanie utworzony parking dla rowerów z prawdziwego zdarzenia. Nieopodal komisariatu I Policji w Gliwicach (ul. Kościelna 2) powstanie zadaszony parking dla 18 rowerów. Na jego zagospodarowanie postanowiono zlikwidować 3 miejsca postoju samochodów.
Nowy parking rowerowy ułatwi między innymi dojazd rowerem
do pobliskiego urzędu pracy oraz gliwickiego rynku


Parking będzie złożony z 9 podpór rowerowych typu Sheffield, które kształtem przypominają odwróconą podkowę wbitą w ziemie. Dodatkowo na budynku komisariatu zostanie zamontowana kamera, do której wgląd będzie miał dyżurujący na posterunku policjant. Parking rowerowy zostanie otoczony słupkami by uniknąć zatarasowania wjazdu przez parkujące samochody. Co ważne, zarówno zadaszenie, słupki oraz podpory rowerowe będą stylizowane i dopasowane wyglądem do starej zabudowy Starówki.

Jednocześnie, aby zapewnić lepsze skomunikowanie z parkingiem rowerowym, powstanie nowy odcinek drogi dla rowerów. Zostanie on wytyczony wzdłuż ulic: Studzienna, Średnia, Kościelna i Plac Rzeźniczy (droga rowerowa została już ujęta przez projektantów tworzących nową koncepcję zagospodarowania skweru). Takie wytyczenie drogi dojazdowej dla rowerów do parkingu rowerowego umożliwi bardzo dobre skomunikowanie z istniejącymi odcinkami dróg rowerowych na Placu Mickiewicza oraz za budynkiem Urzędu Miasta.

Niestety jak zapewniają przedstawiciele władz miasta nie ma co liczyć na nową nawierzchnię, ponieważ nowa trasa rowerowa zostanie w większości wytyczona w obrębie Starego Miasta, gdzie docelowo na drogach ma być utrzymana kostka brukowa. Nie wyklucza się jednak, że w przyszłości, gdy na wspomnianych ulicach bruk będzie wymieniany w ramach renowacji nawierzchni ulic gliwickiej Starówki, wówczas brzegi jezdni zostaną wyłożone płaskimi kamieniami zmniejszającymi negatywny efekt w czasie jazdy.

-----------------------------
UWAGA! Niestety, niniejszy tekst to tylko żart prima aprilisowy i nie można traktować go na poważnie. Niemniej taka wizja parkingu byłaby ciekawym rozwiązaniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz