26 marca 2010

Petycja w sprawie poparcia poselskiego projektu ustawy zmieniającej PoRD

Stowarzyszenie Poznańska Masa Krytyczna przygotowało petycję skierowaną do parlamentarzystów w sprawie poparcia projektu ustawy zmieniającej Prawo o Ruchu Drogowym. Wszystkich, którym dobro rowerzystów leży na sercu bardzo proszę o wsparcie organizatorów petycji. Oto tekst petycji oraz link do niej:

Petycję znajdziesz tutaj.


Szanowne Panie Posłanki i Senatorki, Panowie Posłowie i Senatorowie

Polskie Prawo o ruchu drogowym i doprecyzowujące je akty wykonawcze jako zbiór przepisów regulujących poruszanie się na rowerach pozostawia wiele do życzenia. Ułomność prawa krajowego wynika przede wszystkim z niezgodności z zapisami Konwencji Wiedeńskiej, ratyfikowanej przez Polskę w 1988 roku. Skutkiem tego jest dyskryminacja i niedostateczna ochrona bezpieczeństwa osób podróżujących na rowerach, a także ograniczenie rozwoju transportu rowerowego.

Parlamentarna Grupa Rowerowa pod przewodnictwem posłanki Ewy Wolak 16 grudnia 2009 wprowadziła pod obrady parlament poselski projekt ustawy o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym (druk nr 2771). Projekt opracowany przez Ogólnopolską Sieć "Miasta dla Rowerów" ma na celu dostosowanie prawa krajowego do Konwencji Wiedeńskiej. 11 lutego 2010 projekt został w I czytaniu skierowany do Komisji Infrastruktury. 

Główne zmiany przewidziane w projekcie, mające ułatwić poruszanie się na rowerach:
  1. aktualizacja definicji pojęć ustawowych, m. in. roweru, drogi dla rowerów, 
  2. wprowadzenie pojęć: pasa ruchu dla rowerów, śluzy rowerowej, wózka rowerowego (rikszy), 
  3. pierwszeństwo na przejazdach rowerowych, 
  4. możliwość jazdy środkiem pasa drogowego przy skręcie w lewo, 
  5. możliwość wyprzedzania z prawej strony pojazdów wolniej jadących, 
  6. możliwość poruszania się po chodniku przy złych warunkach pogodowych, np. gwałtownej ulewie,
  7. możliwość poruszania się na rowerze wyposażonym w opony z kolcami, 
  8. możliwość wykorzystania przyczepek do rowerów do przewozu dzieci.
Wprowadzane projektem zmiany spowodują poprawę bezpieczeństwa osób poruszających na rowerach i przyczynią się do upowszechnienia roweru jako środka transportu. Uzyskane w ten sposób zmniejszenie udziału pojazdów napędzanych paliwami ograniczy wydatki na budowę i utrzymanie dróg, a także emisje ze spalania. To wpłynie pozytywnie na stan środowiska przyrodniczego oraz warunki życia Polek i Polaków, jak również stan zdrowia społeczeństwa polskiego.

Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o poparcie zmian proponowanych w projekcie. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa staraniom projekt szybko przejdzie proces legislacyjny i zostanie przyjęty jeszcze w trakcie obecnej kadencji parlamentu. 

Petycję znajdziesz tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz