4 stycznia 2011

Bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach. Uczestnicy zdarzeń

W poprzednich artykułach z cyklu "Bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach" scharakteryzowane zostały poszczególne dane związane ze zdarzeniami gliwickich rowerzystów, takie jak: czas zdarzeń, miejsce zdarzeń oraz rodzaje zdarzeń, uczestnicy i ich zachowania. W niniejszej wiadomości postanowiłem bliżej się przyjrzeć jakiej płci są najczęściej uczestnicy zdarzeń, w jakim są wieku oraz czy alkohol ma rzeczywiście duży wpływ na kolizje z udziałem rowerzystów.

Płeć

Zdecydowana większość rowerzystów, która ulega wypadkom drogowym to mężczyźni. W latach 2007 - 2009 było to aż 153 osoby, co stanowią ponad 73 % ogół. Kobiety poruszają się na rowerach zdecydowanie bardziej ostrożnie. We wspomnianym okresie czasu było to 35 rowerzystek. Tabela 1 przedstawia ilość kobiet i mężczyzn będących uczestnikami kolizji drogowych. Warto zauważyć, że w tabeliwyszczególniono także 21 osób, które sklasyfikowano jako płeć nieznana. Dotyczy to osób, które zbiegły z miejsca zdarzenia lub funkcjonariusze wykonujący protokół z miejsca zdarzenia nie uzupełnili metryki uczestników kolizji i nie uzupełnili bazy SEWIK.

Tabela 1. Płeć rowerzystów uczestniczących w zdarzeniach w latach 2007 – 2009.
Płeć
Ilość
Mężczyzna
153
Kobieta
35
Nieznany
21
Źródło: SEWiK
Wiek

Duży ilość rowerzystów płci męskiej będąca uczestnikami kolizji zdaje się mieć właściwe przełożenie na ich wiek. Najczęściej zdarzeniom ulegali rowerzyści w wieku od 11 do 30 lat. W tabeli 2 znajduje się dokładne zestawienie uczestników kolizji z udziałem rowerzystów, które miały miejsce w latach 2007 - 2009.
Mężczyźni w wieku młodzieńczym (zgodnie z tabelą kategorie 11 - 20 lat i 21 - 30 lat) cechuje największa brawura w jeździe. Dotyczy to zarówno jazdy na rowerze, kierowania pojazdami silnikowymi, a także uprawiania sportów. Ma to duże znaczenie przy planowaniu i realizacji kampanii edukacyjnych, które mają zwiększać bezpieczeństwo rowerzystów.


Tabela 2. Wiek rowerzystów uczestniczących w zdarzeniach w latach 2007 – 2009.
Wiek
Ilość
  0 - 10
20
11 - 20
48
21 - 30
32
31 - 40
15
41 - 50
21
51 - 60
27
61 - 70
18
71 - 80
6
81 - 90
1
91 - 100
21
Źródło: SEWiK

Alkohol

Czy to prawda, że rowerzyści powodujący kolizje często są pod wpływem alkoholu. W taki sposób rowerzysta pojawia się w polskich mediach. Wpisując w wyszukiwarkach portalów informacyjnych zwroty: rower, rowerzysta, kolizja, wypadek itp. pokaże się wiele artykułów na ten temat. Ich dłuższa lektura może wywołać w nas fałszywe spojrzenie na zagadnienie pijanych rowerzystów uczestniczących w zdarzeniach drogowych. Jak potwierdza tabela 3 udział rowerzystów będących pod wpływem alkoholu stanowią nieznaczny odsetek.

Tabela 3. Spożycie alkoholu przez rowerzystów uczestniczących w zdarzeniach w latach 2007 – 2009.
Spożycie
Ilość
Brak
200
Alkohol
9
Źródło: SEWiK

Wnioski
Reasumując, rowerzyści uczestniczący w zdarzeniach drogowych w latach 2007 - 2009 to w większości młodzi mężczyźni w wieku od 11 do 30 lat. Wśród wszystkich rowerzystów uczestniczących w kolizjach tylko kilku było pod wpływem alkoholu.
Przyczyną wypadków, do których doszło z winy rowerzystów najczęściej była brawurowa jazda na rowerze i nie przestrzeganie znaków drogowych. Błędem jest jednak postrzeganie, iż alkohol jest powodem znacznej części wypadków. Jak potwierdzają dane statystyczne, w ciągu trzech lat pod wpływem alkoholu było zaledwie 4,3 % wszystkich rowerzystów uczestniczących w kolizjach.

Zobacz także:
  • Bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach. Czas zdarzeń - zobacz
  • Bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach. Miejsce zdarzeń - zobacz
  • Bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach. Rodzaje zdarzeń, uczestnicy i zachowania - zobacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz