14 lipca 2009

Statystyki wypadków i kolizji z udziałem rowerzystów

Poniższe dane zostały zgromadzone przez Stowarzyszenie Zielone Mazowsze i dotyczą wypadków w Warszawie. Lecz można je także traktować jako wyniki reprezentacyjne dla pozostałych polskich miast, także Gliwic. Powyższe informacje pojawiły się w czasopiśmie „Polskie drogi” (nr 5, maj 2008) w artykule Aleksandra Buczyńskiego pt. „Nieprzestrzeganie pierwszeństwa najczęstszą przyczyną wypadków rowerzystów”.
 • Zdecydowana większość wypadków I kolizji z udziałem rowerzystów ma miejsce za dnia (82 proc.). Również porównania do natężenia ruchu rowerowego nie wykazują zwiększonej liczby wypadków w nocy.
 • W dni powszednie zdarzenia z udziałem rowerzystów są o połowę częstsze niż w soboty i niedziele.
 • Zdecydowana większość (72 proc.) zdarzeń z udziałem rowerzystów to zdarzenia boczne pojazdów.
 • Najczęstszą przyczyną jest nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu, nieco częściej przez kierowcę samochodu niż rowerzystę.
 • Do zdarzeń często dochodzi na skrzyżowaniach z działającą sygnalizacją świetlną (28 proc. Ogółu zdarzeń). Jedynie niewielka część tych zdarzeń spowodowana jest wjechaniem na czerwonym świetle.
 • Ulice wyposażone w ścieżki rowerowe przodują w liczbie zdarzeń (5 z 10 ulic o największej liczbie zdarzeń).
 • Najwięcej zdarzeń z udziałem rowerzystów notowane jest w Śródmieściu; wyjątek stanowią wypadki śmiertelne, często notowane na umożliwiających rozwijanie większych prędkości trasach wylotowych.
Najczęstsze rodzaje zdarzeń drogowych z udziałem rowerzystów:
 • zderzenia boczne: 72%
 • najechania na pieszych: 12%
 • zderzenia tylne: 9%
 • najechania na nieruchomy pojazd: 2%
 • zderzenia czołowe: 2%
 • inne: 3%

1 komentarz: