11 lipca 2009

Nieznana Galaktyka

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach widnieje ogłoszenie o przetargu pt.: "Budowa zatok postojowych, miejsc do parkowania i parkingów na terenie osiedla Kopernika w Gliwicach - etap 1". Przy ogłoszeniu zamieszczono dokument przedstawiający mapę z rozmieszczeniem nowych miejsc parkingowych oraz projekty parkingów, które zostaną utworzone w pierwszym z dwóch etapów.
Warto zwrócić uwagę na nowe parkingi, które wchodzą w skład drugiego etapu prac. Wśród nich znalazła się między innymi ulica Galaktyki. Jest to krótka ulica, przy które stoją 3 bloku z 60 mieszkaniami. Niestety ilość miejsc parkingowych przy tych budynkach jest nieadekwatna do liczby pojazdów stąd nowy parking jest tu bardzo wskazany. Lecz należy także zwrócić uwagę, iż wzdłuż żwirowego placu, na którym obecnie parkują samochody przebiega droga rowerowa. Czy przy okazji prac budowlanych w tym miejscu projektant należycie zadba także o komfort rowerzystów? Czas pokaże. Projekt miejsc do parkowania przy ulicy Galaktyki nie jest jeszcze znany. Lecz z pewnością wrócę do tego tematu.


Wstępny plan nowych miejsc postojowych przy ulicy Galaktyki
(+ istniejąca droga rowerowa)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz