1 grudnia 2013

Pierwsze badanie budżetu śląskich gmin i powiatów na rowery

Śląska Inicjatywa Rowerowa rozpoczęła w tym roku pierwsze badania budżetów gmin i powiatów w województwie śląskim, ze szczególnym naciskiem na podjęte i planowane wydatki na infrastrukturę rowerową. W dniu 21 listopada stowarzyszenie wysłało do wszystkich 184 gmin i powiatów pismo zawierające kilka prostych pytań:
  • wartość całego budżetu zaplanowanego na 2014 rok,
  • wartości budżetu zaplanowanego na realizację infrastruktury rowerowej w 2014 roku,
  • jeśli planują Państwo konkretne inwestycje to informację na ich temat (np. budowa drogi rowerowej wzdłuż ulicy X; wytyczenie pasów rowerowych w ciągu ulicy Y itp.),
  • wartość całego budżetu w 2013 roku,
  • wartość budżetu przeznaczonego na realizację infrastruktury rowerowej w 2013 roku,
  • inwestycje prorowerowe zrealizowane w 2013 roku.
Dodatkowym pytaniem adresowanym do urzędników była prośba o sprecyzowanie, który wydział/urzędnik jest odpowiedzialny za koordynacje inwestycji prorowerowych.


Do 20 grudnia powinniśmy otrzymać odpowiedzi na przesłane pytania. Wówczas wyniki zostaną podsumowane, a na ich podstawie wyciągnięte wnioski jak kształtuje się budżet gmin i powiatów woj. śląskiego. Już teraz na adres korespondencyjny stowarzyszenia spłynęło ok. 15 % odpowiedzi i już zauważalne są podobieństwa zależne od wielkości i położenia gminy na mapie województwa. Jesteśmy bardzo ciekawi ogólnego podsumowania raportu. Wiemy, że i Was i pozostałych urzędników także interesuje. Raport powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Informacja o nim zostanie udostępniona do publicznej wiadomości.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz