8 maja 2013

Rowerowa Szkoła: zapisy do III gliwickiej edycji

Z przyjemnością ogłaszamy kolejną edycję projektu edukacyjnego „Rowerowa Szkoła”. To już trzeci rok, gdy stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa zaprasza gliwickie szkoły do zwiększania wiedzy swoich uczniów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem roweru jako środka transportu.

W ramach prowadzonych przez stowarzyszenie prelekcji mówimy w prosty sposób o korzyściach jakie wynikają z jazdy rowerem, ale także doradzamy jak bezpiecznie się nim poruszać ulicami miasta. Od trzech lat staramy się edukować gliwicką młodzież wręczając im w czasie naszych prelekcji publikacje edukacyjne, instruktażowe filmy wideo oraz nagrody za aktywność. Merytoryczną bazę programu stanowią oficjalne materiały Komisji Europejskiej.

Zajęcia, zaplanowane na 2 godziny lekcyjne, będą miały formę prezentacji multimedialnej, połączonej z pokazem filmu oraz dyskusją. W programie wziąć może udział wybrana klasa lub kilka klas z jednej szkoły. Zajęcia odbędą się w terminie 15 do 21 maja 2013 roku. Liczba szkół, które mogą wziąć udział w tegorocznej edycji niestety ze względów organizacyjnych jest ograniczona. Zatem liczymy na szybki odzew z Państwa strony.

Uwaga: Warunkiem udziału jest wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej i odesłanie na nasz adres mailowy. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszeniowa: do pobrania

Program adresowany jest do gliwickich szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i realizowany jest w ramach projektu „Rowerowa szkoła” - dzięki wsparciu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Fundator nagród
Organizator lokalny
Organizator ogólnopolski

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz