26 kwietnia 2013

GZM opracuje studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów

W dniu 14 marca br. na stronie internetowej Górnośląskiego Związku Metropolitalnego opublikowano ogłoszenie pt. "Opracowani studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego". Początkowo przetarg miał się zakończyć w ostatnich dniach marca, ale w związku z zapytaniami oferentów czas ten został przesunięty do 4 kwietnia. Znamy już wyniki. Od chwili podpisania umowy wykonawca będzie miał 5 miesięcy na wykonanie projektu.

Zakres opracowania

Na stronie GZM czytamy, że przedmiotem zamówienia jest usługa: Opracowanie studium wykonalności Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów (dalej zwany MSWR) dla miast Górnośląskiego Związku Metropolitalnego. Studium będzie stanowić kompleksową analizę dotyczącą uruchomienia wypożyczalni rowerów publicznych na terenie GZM, dzięki której wypracowany zostanie rekomendowany model i sposób funkcjonowania MSWR. Wśród wymagań jakie Zamawiający stawia wykonawcy znalazły się m.in.:
 1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA MSWR
  (w tym: Założenia MSWR, Zasada działania MSWR, Analiza prawna i organizacyjna, Analiza finansowa, Analiza trybu przetargowego, Wymagania dla zarządzania MSWR)
 2. WYMAGANIA TECHNICZNE DLA MSWR
  (w tym: Stacje rowerowe, Rowery, Oprogramowanie, Karty służące wypożyczaniu rowerów)
 3. ANALIZA STANU ISTNIEJĄCEGO W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY ROWEROWEJ
  (w tym: Trasy rowerowe, Parkingi rowerowe)
 4. KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MSWR - CZĘŚĆ PIERWSZA
 5. LOKALIZACJE STACJI ROWEROWYCH
  (w tym: Zasady lokalizowania stacji rowerowych, Warianty MSWR)
 6. KONSULTACJE SPOŁECZNE DLA MSWR - CZĘŚĆ DRUGA
 7. ROZWIĄZANIE REKOMENDOWANE DLA GZM
 8. WYTYCZNE DO DZIAŁAŃ INFRASTR. DLA GZM CELEM SKUTECZNEGO WDROŻ.

Szczegółowy opis poszczególnych punktów znajduje się w SIWZ na stronie GZM - link.

Ankieta

Jednym z elementów projektu jest przeprowadzenie konsultacji społecznych, w trakcie których Wykonawca zbada opinię mieszkańców GZM m.in. o akceptowalnym poziomie opłat, proponowanych lokalizacjach stacji, oczekiwaniach potencjalnych użytkowników względem systemu (dokładny opis w SIWZ, pkt. 2.6, str. 29). Wykonawca projektu w każdym z 14 miast musi zapytać o zdanie minimum 0,5% mieszkańców. Wg danych GUS z 31 XII 2011 roku to blisko 9640 osób. Czas na przeprowadzenie ankiety wynosi 30 dni.
Tab.1. Miasta GZM - powierzchnia i ludność
Miasto Pow. [km2] Ludność 0,5%
Gliwice 134 186868 934.34
Katowice 165 309304 1546.52
Zabrze 80 180332 901.66
Ruda Śląska 78 143024 715.12
Chorzów 33 111536 557.68
Świętochłowice 13 52813 264.065
Bytom 69 176106 880.53
Piekary Śląskie 40 57745 288.725
Mysłowice 66 75428 377.14
Sosnowiec 91 215262 1076.31
Jaworzno 153 94580 472.9
Tychy 82 129322 646.61
Siemianowice Śląskie 25 69992 349.96
Dąbrowa Górnicza 189 125475 627.375
              Źródło: GUS

Wartość

Górnośląski Związek Metropolitalny przygotował na wykonanie tego zadania 120 000 zł brutto. W przetargu wzięły udział 4 firmy, w tym jedna z Gliwic. Zwycięską ofertę złożyła firma Blue Ocean Business Consulting sp. z o.o. z Warszawy z kwotą 46 494,00 zł brutto. Pozostałe oferty opiewały na kwotę od 84 870,00 do 116 604,00 zł. Wynik przetargu dostępny tutaj.

Podsumowanie

Z pozoru cieszy fakt, że GZM zaoszczędzi kilkadziesiąt tysięcy złotych, lecz wątpliwym się staje czy wykonana koncepcja w tak niskiej kwocie będzie dobra merytorycznie. Raz jeszcze podkreślę, że projekt dotyczy 14 miast (1218 km2), trwa 5 miesięcy, wymaga pracy co najmniej kilkuosobowego zespołu i przeprowadzenia konsultacji społecznych z blisko 9640 osób. Nie wiadomym dla nas jest póki co czy firma Blue Ocean będzie miała podwykonawców na terenie woj. śląskiego czy ograniczy się - w celu zmieszczenia się w zaproponowanym budżecie - do kameralnej pracy w zaciszu swojego biura bazując na ortofotomapach dostępnych w internecie co w praktyce może doprowadzić do porażki Metropolitalnego Systemu Wypożyczalni Rowerów. Stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa i Rowerowe Gliwice będą śledzić losy tego ciekawego i ważnego dla całej aglomeracji Silesia projektu. Was także do tego namawiamy.

Zobacz także:

 • Dokumenty przetargowe na stronie GZM - link
 • Wynik przetargu na stronie GZM - link

2 komentarze:

 1. Pieniądze faktycznie śmiesznie niskie, bo wychodzi 2700 złotych netto na miasto, czyli jakieś 5 dniówek roboczych.
  Z drugiej strony to tylko studium, które powinno opierać się głównie o informacje uzyskane z Urzędów Miejskich.
  PR

  OdpowiedzUsuń
 2. Studium oparte o informacje z Urzędów Miejskich? No to powodzenia. Dobrze Piotrze wiesz jaką wiedzę o samej istniejącej infrastrukturze rowerowej posiada część gmin GZM.

  Jeśli studium ma być oparte o takie dane to taniej byłoby zaprzęgnąć do pracy kilku studentów, oddać im to zadanie jako temat pracy dyplomowej i dać za to nagrodę.

  OdpowiedzUsuń