3 października 2012

Już 18 października 2012r. Konferencja Rowerowa w Dąbrowie Górniczej

Śląska Inicjatywa Rowerowa oraz Rowerowe Gliwice mają przyjemność w imieniu organizatorów zaprosić na Konferencję Rowerową pt. Wdrażanie polityki rowerowej w miastach. Konferencja, którą zaplanowano na 18 października 2012r. o godz. 9:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Górniczej, ma charakter całkowicie otwarty. Zakończenie konferencji planowane jest na godzinę 14:00 panelem dyskusyjnym podczas którego każdy będzie mógł zadać specjalistom nurtujące go pytanie z zakresu infrastruktury drogowej i jej wdrażania.

Celem Konferencji jest przedstawienie potrzeby budowania zdrowej i bezpiecznej infrastruktury rowerowej w centrach miast. Tak, by można było bezpiecznie komunikować główne osiedla mieszkaniowe np. z terenami rekreacyjnymi. Tak, by całą rodziną można było wybrać się na rower i bez strachu o najmłodszych uczestników ruchu przemierzyć interesującą nas trasę.

Wśród zaproszonych gości jest wielu działaczy rowerowych z terenu Śląska, prezydentów oraz burmistrzów miast, osoby decyzyjne mające realny wpływ na kształt dróg rowerowych w naszym mieście. Rozsyłając tą wiadomość również do Was myślę, że te może być doskonała okazja do tego by się spotkać i poznać a następnie  porozmawiać na temat ewentualnej przyszłej współpracy. Tym bardziej, że liczę bardzo na pojawienie się na konferencji przedstawicieli naszych miast, wydziałów drogownictwa i inwestycji, reprezentantów zarządów dróg miejskich itd czyli osoby, które mają realny wpływ na infrastrukturę.

Szczegóły znajdziecie na stronie: Dąbrowa Rowerowa
Poniżej podaję plan konferencji:


Miejsce: Urząd Miejski Dąbrowa Górnicza (ul. Graniczna 21)
Czas: 18 październik 2012 r. (9:00 - 15:00)
Temat: Wdrażanie polityki rowerowej w miastach

Organizator: Dąbrowa Rowerowa (www)

Patronat merytoryczny:
dr hab. inż Bogusław Łazarz, profesor nadzwyczajny Politechnika Śląska
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Zaproszeni goście: 

  9:30 Zbigniew Podraza – Prezydent miasta Dąbrowa Górnicza - przywitanie przybyłych gości 
  9:45 Czesław Lang – Ambasador Dąbrowy Rowerowej - pasja kolarstwa
10:00 Ewa Wolak – Przewodnicząca Parlamentarnej Grupy Rowerowej - zarządzanie polityką rowerową na szczeblu kraju
10:15 dr hab. inż. Stanisław Krawiec – Politechnika Śląska, Prodziekan Wydział Transportu - ekologiczne aspekty polityki transportowej Unii Europejskiej
10:30 dr inż. Tadeusz Kopta –Departament Studiów GDDKiA - Infrastruktura rowerowa jako podstawowy element zrównoważonego transportu 
11:15 Tobiasz Nykamowicz – Politechnika Śląska - autor Studium Głównych Tras Rowerowych dla miasta Dąbrowa Górnicza - system rowerowy Dąbrowy Górniczej
12:00 - 12:30 Przerwa - poczęstunek

12:30 Marcin Hyła – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Miasta dla rowerów” - inicjatywa obywatelska we wdrażaniu infrastruktury rowerowej, współpraca samorządu ze stowarzyszeniami rowerowymi
13:15 Daniel Chojnacki -- oficer rowerowy Wrocław - Dobre praktyki rozwoju ruchu rowerowego we Wrocławiu
14:00 Panel dyskusyjny

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz