7 czerwca 2010

ZDM ws. drogi rowerowej w ciągu ulicy Galaktyki cz. 1

Kilka dni temu Stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa otrzymało odpowiedź od Zarządu Dróg Miejskich na sugestie, jakie stowarzyszenie przy udziale Rowerowych Gliwic wystosowało do jednostki miejskiej. W celu ułatwienia czytelnikom Rowerowych Gliwic poznania treści obu pism oraz przykładu jak podobną sytuację rozwiązano w innym polskim mieście obie wiadomości podzielono na dwie części. Niniejszy tekst stanowi pierwszą część wpisu. Poniżej znajduje się treść obu pism. W kolejnej wiadomości zatytułowanej "ZDM ws. drogi rowerowej w ciągu ulicy Galaktyki cz. 2" przedstawiony został przykład z podwarszawskiego Piaseczna, gdzie droga rowerowa została w pewnym miejscu poprowadzona także przez parking samochodowy.


Śląska Inicjatywa Rowerowa (04.05.2010)

Szanowni Państwo,
Remont nawierzchni parkingu przy ulicy Galaktyki na osiedlu Mikołaja Kopernika w ocenie kierowców jest pewnie oceniany bardzo dobrze, lecz z punktu widzenia rowerzystów jest nie do zaakceptowania. W opinii stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa oraz gliwickiego środowiska rowerowego zmiany jakie zaszły na drodze rowerowej wzdłuż wspomnianego parkingu oznaczają lekceważenie podstawowej zasady wytyczania ciągów rowerowych tj. zasady ciągłości.
Wraz z przebudową i poszerzeniem parkingu dla samochodów przy ulicy Galaktyki sąsiadująca z nim droga rowerowa została zlikwidowana na odcinku blisko 120 metrów. Parking został poszerzony kosztem żwirowej drogi rowerowej. Komfort kierowców został zwiększony kosztem rowerzystów nie dając tym drugim nic w zamian. Obecnie po obu stronach wjazdu na parking znajdują się znaki drogowe „koniec drogi dla rowerów” C-13a. Zgodnie z przepisami każdy rowerzysta jadący tą drogą rowerową musi przez 120 metrowy odcinek parkingu rower prowadzić. Warto dodać, iż ruch na parkingu jest znikomy bowiem stanowi on ślepą uliczkę, przy której parkują pojazdy mieszkańców pobliskich czterech 4-piętrowych bloków.
Nasz sprzeciw budzi także sposób oznakowania poziomego drogi rowerowej przy wjeździe na parking od strony południowej. Droga rowerowa bez żadnych wyraźnych oznaczeń łączy się z chodnikiem. Prawidłowo rowerzysta powinien skręcać w lewo dojeżdżając do parkingu po nowo powstałym łączniku z kostki brukowej. Niestety brak oznakowań poziomych oraz znak pionowy C-13a „koniec drogi dla rowerów” może dezorientować rowerzystów, którzy mogą błędnie ocenić, iż droga rowerowa wiedzie na wprost. W ten sposób rowerzyści nieświadomie wjeżdżają na chodni. Warto dodać, że za białym blokiem widocznym na ilustracji nr 1 znajduje się plac zabaw dla dzieci.
Błędem jest także brak oznakowania poziomego na parkingu w miejscu, gdzie został utworzony łącznik z żółto-czarnymi słupkami. W tym miejscu powinna zostać wytyczona „koperta” P-20, która uniemożliwi parkowanie samochodów przy łączniku. Brak „koperty” może powodować zastawianie wjazdu na drogę rowerową, a co za tym idzie łącznik może być bezużyteczny.
Aby poprawić obecny stan na wspomnianym odcinku drogi rowerowej należy przede wszystkim umożliwić rowerzystom prawo poruszania się na terenie parkingu tak by została przywrócona ciągłość drogi rowerowej. Konieczne jest usunięcie znaków „koniec drogi dla rowerów”. Kierowcom należy zwrócić szczególną uwagę na rowerzystów poruszających się na obszarze parkingu wraz z uwzględnieniem propozycji oznaczenia poziomego szlaku rowerowego. Dodatkowo na miejscu parkingowym tuż przy łączniku rowerowym od strony południowej należy oznaczyć „kopertę” by uniknąć blokowania wjazdu na drogę rowerową.
Należy także oznaczyć linią dokładny przebieg drogi rowerowej w pobliżu łącznika, tak by rowerzyści błędnie nie wjeżdżali na chodnik (ryc. 2). Warto także poprawić usytuowanie słupków żółto-czarnych na łączniku. Ich lokalizacja jest właściwa, lecz ustawienie ich pod kątem ostrym względem kierunku ruchu rowerów skraca prześwit między słupkami. Bardziej optymalnym rozwiązaniem jest ustawianie słupków prostopadle do kierunku ruchu rowerów bowiem łatwiejsze jest wówczas mijanie się rowerzystów jadących z obu kierunków ruchu.

Załączniki do pisma:
Ryc. 1. Zakaz wjazdu na drogę rowerową. Widok od południowego-zachodu;
w oddali widoczny parking przy ul. Galaktyki.

Ryc. 2. Zakaz wjazdu na drogę rowerową. Widok od wschodu; brak jakiejkolwiek informacji,
w którą stronę rowerzysta powinien się kierować by dotrzeć do drogi rowerowej).

Ryc. 3. Niewłaściwy sposób oznakowania drogi rowerowej może wprowadzać w błąd rowerzystów.


Ryc. 4. Możliwość prostej i taniej poprawy sytuacji.


Ryc. 5. Brak zakazu postoju tuż przy wjeździe na drogę rowerową może powodować jego blokowanie przez
parkujące samochody.

Ryc. 6. Prosty sposób na uniknięcie blokowania wjazdu na drogę rowerową przez parkujące samochody.

Zarząd Dróg Miejskich (04.06.2010)
W odpowiedzi na maila, Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach informuje, iż znak drogowy ustawiony w ciągu ulicy Galaktyki (C-13a "Koniec drogi dla rowerów") zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r.) informuje o końcu drogi przeznaczonej tylko dla rowerów i włączenie do jezdni, na której odbywa się ruch innych pojazdów. Zgodnie z w/w przepisami znak drogowy nie oznacza konieczności prowadzenia roweru przez 120 metrów parkingu, lecz informuje rowerzystę, że nastąpił koniec drogi przeznaczonej tylko dla rowerów a za znakiem kierujący rowerem powinien poruszać się zgodnie z przepisami prawo o ruchu drogowym. Jednocześnie informujemy, iż tutejszy Zarząd w celu zwiększenia czytelności oznakowania oraz bezpieczeństwa ruchu rowerowego zmieni oznakowanie poziome oraz ustawienie słupków żółto-czarnych w rejonie parkingu przy ulicy Galaktyki w Gliwicach.
W przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji należy kontaktować się z Panem Dawidem Ochód.
Zobacz także:
  • ZDM ws. drogi rowerowej w ciągu ul. Galaktyki cz.2 - link

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz