7 czerwca 2010

ZDM ws. drogi rowerowej w ciągu ulicy Galaktyki cz. 2

Wytyczenie drogi rowerowe na terenie parkingu dla samochodów w Piasecznie.

W podwarszawskim Piasecznie droga rowerowa z powodu braku innej możliwości została wytyczona na obszarze parkingu samochodowego. Galeria zdjęć zamieszczona poniżej przedstawia rozwiązanie jakie zastosował zarządca dróg w Piasecznie. Pragnę zwrócić uwagę na dogodne wpuszczenie rowerów na teren parkingu, zastosowanie oznakowania poziomego w postaci linii przerywanej wskazującej rowerzystom i kierowcom przebieg drogi dla rowerów oraz użycie znaku ostrzegawczego A-24. Jego definicja brzmi: Znak ostrzega o miejscu, w którym rowerzyści wjeżdżają z drogi dla rowerów na jezdnię lub przez nią przejeżdżają. Uważam, że tego typu rozwiązanie o wiele bardziej podnosi jakość drogi rowerowej z poszanowaniem obu stron. Użycie tylko znaku nakazu C-13a może bez wskazania dalszego przebiegu drogi rowerowej może dezorientować rowerzystów oraz znacząco obniżyć jakość użytkową trasy.


Ryc.1. Zakończenie drogi dla rowerów i oznakowanie jej dalszego przebiegu na terenie parkingu dla samochodów

Ryc.2. Wjazd na drogę dla rowerów jest łagodny. Komfortowo można wjechać na płytę parkingu nawet rowerem z przyczepką. Utrudnienie jednak może sprawiać słupek ustawiony w skrajni drogi dla rowerów.

Ryc. 3. Droga rowerowa na obszarze parkingu została oznakowana liniami przerywanymi. Takie oznakowanie jest czytelne zarówno dla rowerzystów, kierowców oraz pieszych.

Ryc. 4. Odpowiednie wytyczenie drogi rowerowej zmniejsza ryzyko, że zdezorientowani rowerzyści będą wjeżdżali prosto na chodnik.

Ryc. 5. Zdjęcie wykonane w kierunku południowym. Droga rowerowa tam gdzie jest to możliwe pozostaje nadal wydzielona z powierzchni parkingu.

Ryc. 6. Łagodny wjazd na jezdnię parkingową. Widoczność bardzo dobra. Oznakowanie pionowe złożone ze znaku nakazu dla rowerzystów oraz ostrzegawczego dla kierowców.

Ryc. 7. Oznakowanie pionowe złożone między innymi ze znaku ostrzegawczego A-24 oraz nakazu C-13a.

Ryc.8. Atrakcyjnie względem rowerzystów został zastosowany widoczny na zdjęciu próg zwalniający. Podnosi on bezpieczeństwo rowerzystów nie utrudniając jazdy rowerem.

Ryc. 9. Wjazd na rowerowy łącznik jest czytelnie oznakowany pionowo i poziomo. Dodatkowo na wjeździe nań krawężniki zostały maksymalnie obniżone.

Ryc. 10. Wjazd na łącznik rowerowy jest pod łagodnym kątem co zmniejsza ryzyko wypadku.

Ryc. 11.Widok łącznika drogi rowerowej i jezdni parkingu dla samochodów w całości.

Ryc. 12. Widok parkingu samochodowego (zdjęcia wykonane w dzień wolny od pracy stąd zamknięty wyjazd oraz brak samochodów).

Zobacz także:
  • ZDM ws. drogi rowerowej w ciągu ul. Galaktyki cz.1 - link

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz