3 maja 2010

Zapowiedź przebudowy mostów w Łabędach

W ostatnich dniach kwietnia w Dzienniku Zachodnim pojawił się artykuł autorstwa pani Joanny Heler pt. „Dzieje się na drogach”. Można w nim znaleźć bardzo ciekawą informację dotyczącą dwóch mostów nieopodal śluzy wodnej w Łabędach:

W najbliższym czasie planowana jest przebudowa dwóch mostów: nad Kłodnicą i Kanałem Gliwickim w ciągu ul. Staromiejskiej. Obejmie ona naprawę uszkodzeń i wzmocnienie konstrukcji, wymianę wszystkich elementów wyposażenia, takich jak nawierzchnia jezdni i izolacji pomostu, chodników z gzymsami. W ramach przebudowy mosty zostaną poszerzone, podobnie jak i chodniki.

To strategiczne miejsce w układzie komunikacyjnym miasta nie tylko dla samochodów i komunikacji zbiorowej, ale także dla rowerzystów. Spoglądając na mapę tej części miasta – ryc. 1 – łatwo zauważyć, że wspomniane mosty to jedyne dogodne połączenie obu części Łabęd rozdzielonych linią kolejową, rzeką i kanałem żeglownym.

 Ryc. 1. Lokalizacja mostów.
 
 Ryc. 2. Lokalizacja mostów.

W cytowanym powyżej fragmencie artykułu istotną informacją jest zapowiedź poszerzenia mostów. Istnieje zatem możliwość, że na poszerzonych mostach znajdzie się na tyle miejsca, aby prócz jezdni i chodnika zmieściła się także droga rowerowa. Jeśli na nią nie będzie miejsca to równie dobrym rozwiązaniem jest wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego.
  • "Dzieje się na drogach" Joanna Heler, DziennikZachodni - artykuł 
  • "Szykuje się drogowy horror" Łukasz Fedorczyk, 24gliwice.pl - artykuł

1 komentarz:

  1. Wąskim gardłem dla rowerzystów nie są mosty, a przejazd pod wiaduktem kolejowym. Jak zwykle najpierw robi siuęcoś tam, gdzie łatwiej, a tam gdie trudnmiej, to zostawia się na święte nigdy.
    Rzecz jasna nie kwestionuję potrzeby remontu i przebudowy mostów, ale to da niewiele, jak się nie zrobi porządku z całością, łącznie z przejazdem przez tory w stronę Pyskowic.

    Piotr Rościszewski

    OdpowiedzUsuń