31 lipca 2012

Ubywa przejazdów rowerowych - AKTUALIZACJA

14. lipca 2012 pisaliśmy o zlikwidowanym przejeździe rowerowym przez ulicę Wybrzeże AK. Po burzliwej dyskusji widocznej w komentarzach, wizji lokalnej w kilku miejscach oraz lekturze przepisów zebraliśmy argumenty za przywróceniem przejazdu. Pismo w tej sprawie zostało wysłane do Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Poniżej publikujemy treść pisma:

W połowie lipca 2012 roku na Państwa prośbę zmieniono organizację ruchu na skrzyżowaniu ulic  Portowej, Orlickiego, Wybrzeże AK. Powodem zmian była poprawa bezpieczeństwa kierowców jadących  ulicą Wybrzeże AK. Efektem zmian jest również likwidacja przejazdu rowerowego przez ulicę Wybrzeże AK.

Zlikwidowany przejazd łączył bardzo popularny ciąg rowerowy pomiędzy centrum a ulicą Toszecką.  Obserwacje przez nas poczynione wskazują, że rowerzyści w  większości przypadków przejeżdżają przez  miejsce po dawnym przejeździe. Jednocześnie kierowcy nie mają żadnej informacji o tym, że mogą się  spodziewać rowerzystów. Podsumowując: likwidacja przejazdu poprawiła wg Państwa rekomendacji  możliwość wjazdu samochodem z ulicy Wybrzeże AK, jednocześnie pogarszając sytuację kierowców i  rowerzystów w okolicach zlikwidowanego przejazdu.

Niniejszym wnosimy o odtworzenie przejazdu rowerowego przez ulicę Wybrzeże AK. Z uwagi na  miejscowe warunki (wiadukt, drzewa, planowana przebudowa pod kątem DTŚ) oraz przepisy proponujemy na istniejących sygnalizatorach zastąpić symbol pieszego połączonymi symbolami pieszego i rowerzysty.  „Załącznik 3 do  Rozporządzenia Ministra infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych  warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach” zezwala na łączenie sygnalizatorów oraz umieszczanie ich po lewej stronie przejazdu rowerowego (załącznik 1). Wskazuje również, że  najważniejsze jest zapewnienie  bezpieczeństwa pieszym i rowerzystom. Podobne rozwiązanie funkcjonuje już dziś w okolicy Teatru  Muzycznego (załącznik 2).


Załącznik 1. Podstawa prawna. Dz.U. z 2003 nr 220 poz. 2181 załącznik 3
„Sygnalizatory dla rowerzystów umieszcza się identycznie jak sygnalizatory dla pieszych (rys. 7.3.3), z tym  że  ze względu na małą szerokość przejazdu dla rowerzystów dopuszcza się umieszczenie tych   sygnalizatorów  po lewej stronie przejazdu. Jeżeli przejazd dla rowerzystów znajduje się w bezpośredniej bliskości przejścia  dla pieszych,  zaleca się łączenie sygnalizatorów dla pieszych i dla rowerzystów na jednej konstrukcji  wsporczej lub stosowanie sygnalizatora z soczewkami o dwóch symbolach (pieszego i roweru), przy czym należy wziąć pod uwagę również szerokość przejścia i możliwość innej lokalizacji sygnalizatorów dla pieszych. Warunkiem podstawowym jest zapewnienie odpowiedniej widoczności sygnałów przez obie grupy uczestników ruchu.”

Załącznik 2. Istniejący sygnalizator świetlny w pobliżu Gliwickiego Teatru Muzycznego
Załącznik 2. Istniejący sygnalizator świetlny w pobliżu Gliwickiego Teatru Muzycznego 1 komentarz:

  1. Aktualnie "ulepszyli" te światła i rowerzyści też muszą zsiadać, żeby nacisnąć "knefel".

    OdpowiedzUsuń