14 września 2011

Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście - relacja z warsztatów

W dniu 12 września 2011 roku w Gliwicach odbyły się warsztaty kierunkowe pt. "Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście". Organizatorem zajęć było stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa. Zaproszenie zostało wysłane do samorządów, projektantów oraz organizacji pozarządowych z terenu całego województwa śląskiego. Wśród uczestników zajęć dominowali przedstawiciele urzędów miast i gmin. Nie zabrakło także przedstawiciela Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach.

Warsztaty trały 6 godzin i składały się z dwóch części. Pierwsza z nich miała postać prelekcji, którą poprowadzili specjaliści w dziedzinie projektowania infrastruktury rowerowej: Marcin Hyła oraz Bartłomiej Lustofin. Oboje są członkami inicjatywy Miasta dla Rowerów oraz pracownikami zespołu rowerowego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Prelegenci główny nacisk położyli na przekazanie umiejętności praktycznych projektowania infrastruktury rowerowej. Prezentacje obu prelegentów są dostępne na końcu niniejszej wiadomości.

Część druga miała charakter prac warsztatowych. Uczestnicy spotkania w grupach analizowali przygotowany przez organizatora problem, którym było zaprojektowanie infrastruktury rowerowej w oparciu o koncepcję zagospodarowania terenu Nowego Centrum Gliwic. Prace warsztatowe poprzedziło także wystąpienie dr inż. Stanisława Lessaera z firmy P.A.Nova, który realizował koncepcję. Poinformował wszystkich zebranych o planach i założeniach jaki ma spełniać teren wokół gliwickiego dworca oraz o problemach, na które urzędnicy mogą natrafić przy zlecaniu zadań związanych z infrastrukturą rowerową.


W najbliższych dniach zamieścimy uproszczoną planszę z przedstawionymi graficznie sugestiami, które uczestnicy warsztatów zawarli na koncepcji zagospodarowania terenu Nowego Centrum Gliwic.

Uczestnicy warsztatów otrzymają poradnik dla projektantów pt. "Zrozumieć rowerzystę. Poradnik projektowania infrastruktury przyjaznej dla rowerów". Warsztaty odbyły się dzięki dofinansowaniu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad objął Prezydent Miasta Gliwice - Zygmunt Frankiewicz.

Materiały do pobrania:
- Audyt rowerowy - doświadczenia w całej Polsce; Bartłomiej Lustofin - pobierz
- Zmiany w ustawie Prawo o Ruchu Drogowym; Marcin Hyła - pobierz
- Potencjał ruchu rowerowego; Marcin Hyła - pobierz
 
Fotorelacja:

 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz