15 września 2011

Sugestie zmian do koncepcji zagospodarowania terenu Nowego Centrum Gliwic

W ramach zajęć praktycznych, które towarzyszyły warsztatom zorganizowanym 12 września 2011 roku pt "Zasady budowy dobrej infrastruktury rowerowej w mieście" powstała lista sugestii do koncepcji zagospodarowania terenu Nowego Centrum Gliwic. Przypomnijmy, koncepcja dotyczy obszaru zlokalizowanego po obu stronach gliwickiego dworca kolejowego i określa planowany docelowy sposób wykorzystania tego terenu.

Warsztaty rowerowe - 12.09.11, Gliwice
Poniżej zamieszczamy listę zmiany do koncepcji zagospodarowania terenu Nowego Centrum Gliwic, zaproponowane przez uczestników warsztatów:

1. Uspokojenie ruchu - obszar na załączonej planszy graficznej oznaczony kolorem czerwonym określa strefę uspokojonego ruchu, w którym dopuszczalna prędkość powinna wynosić 30 km/h. Takie rozwiązanie na niedużym terenie nie spowoduje utrudnień w ruchu, zwłaszcza, gdy w pobliżu Nowego Centrum Gliwic będzie przebiegała Drogowa Trasa Średnicowa. Należy jednocześnie, że taka zmiana nie jest wyłącznie z korzyścią dla rowerzystów, lecz także licznych pieszych, którzy przemieszczali się na analizowanym obszarze.

2. Droga rowerowa w tunelu pod torami kolejowymi (w ciągu ul. Tarnogórskiej) - przedłużenie ulicy Tarnogórskiej i połączenie jej pod torami kolejowymi z Drogową Trasą Średnicową oraz ul. Dworcową będzie stanowić atrakcyjny skrót dla kierowców, a także rowerzystów i pieszych. Wydzielenie poza jezdnię drogi dla rowerów oraz uwzględnienie na nią miejsca w projektowanym dopiero tunelu może przynieść w przyszłości wiele pożytku. Należy pamiętać, że tory kolejowe stanowią liniową przeszkodę terenową, która dzieli miasto na dwie części. Tym bardziej w centrum ważny jest każdy łącznik, który umożliwia bezpieczne pokonanie torowiska z jednej strony na drugą. Alternatywą jest wytyczenie ciągu pieszo-rowerowego jeśli nie będzie miejsca na oddzielenie obu ciągów.

3. Droga rowerowa w tunelu pod peronami - południowo-wschodni tunel pod peronami posiada wg koncepcji wejście na perony tylko z jednej strony. Stwarza to zatem dogodne warunki do wytyczenia w nim wzdłuż ściany drogi rowerowej, która umożliwi pokonywanie w bezpieczny sposób drogi z obu stron torów.

4. Parkingi rowerowe (oraz Bike&Ride) - konieczne jest zarezerwowanie przestrzeni pod pojemne parkingi rowerowe. Nie oznacza to, że od razu konieczne jest zainstalowanie stojaków na kilkaset rowerów. Ich ilość należy dostosowywać do zapotrzebowania, lecz mieć pewność że wraz z popularyzacją roweru jako środka transportu będzie miejsce na kolejne stojaki rowerowe.

5. Droga rowerowa w ciągu ulicy Zwycięstwa - udostępnić deptak w ciągu ulicy Zwycięstwa dla rowerów lub wytyczyć środkiem drogę dla rowerów. W zależności od natężenia ruchu pieszych oraz natężenia ruchu rowerów.

6. Zwężenie ulicy Bohaterów Getta Warszawskiego - rozsądne wydaje się być zwężenie ulicy do przekroju 2x1 (2 pasy w jedną stronę oraz 1 pas w przeciwnym kierunku). Alternatywą dla tego rozwiązania jest pozostawienie istniejącej szerokości ulicy wraz z wytyczeniem w niej pasów autobusowo-rowerowych.

7. Połączenie deptaku w ciągu ulicy Zwycięstwa z placem południowym przy dworcu PKP - połączenie obu obszarów jednolitą nawierzchnią z wykorzystaniem szerokiego wyniesionego przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerów. Takie rozwiązanie ma poprawić przemieszczanie się pieszych i rowerzystów, których natężenie ruchu będzie znacznie większe niż samochodów (dla nich alternatywą jest Drogowa Trasa Średnicowa). Takie rozwiązanie niweluje potrzebę budowy przejścia podziemnego wraz z windą.

8. Analiza dostępności komunikacją zbiorową - zasadnym jest przeprowadzenie analiz kierunku przemieszczania się transportu zbiorowego w taki sposób, aby autobusy każdorazowo dowoziły pasażerów jak najbliżej dworców (PKP, PKS, KZKGOP) ułatwiając przesiadkę pomiędzy poszczególnymi rodzaju transportu.

9. Rampy rowerowe - na podjazdach (np. przy tunelu pod torami kolejowymi lub w okolicy wieży ciśnień), gdzie występuje różnica wysokości konieczne jest zastosowanie ramp umożliwiających pokonanie przewyższenia bez schodzenia z roweru. Jednocześnie należy pamiętać, by podjazd nie był zbyt strony (a co za tym idzie męczący dla rowerzystów).

10. Droga rowerowa w tunelu pod torami (w ciągu ulicy Toszeckiej) - warto przeanalizować możliwość udostępnienia istniejącego tunelu pod torami kolejowymi w ciągu ulicy Toszeckiej do potrzeb rowerzystów i pieszych. 

Zawarte powyżej punkty wymagają szczegółowej analizy, jednak obrazują potrzeby rowerzystów, których obecna koncepcja nie zaspokaja.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz