8 września 2011

Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście - zaproszenie na warsztaty kierunkowe

W najbliższy poniedziałek 12 września br. stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa organizuje warsztaty kierunkowe z projektowania infrastruktury rowerowej pt. Zasady tworzenia dobrej infrastruktury rowerowej w mieście. Warsztaty poprowadzone zostaną przez specjalistów w dziedzinie projektowania infrastruktury rowerowej. Zorientowane są na przekazanie umiejętności praktycznych projektowania infrastruktury rowerowej i przeznaczone są dla projektantów, pracowników zarządów dróg i wydziałów drogowych, planistów oraz urbanistów. Mają na celu podnoszenia jakości infrastruktury rowerowej, a także wiedzy na temat efektywnego przeznaczania środków publicznych na inwestycje drogowe.Pierwsza część zajęć będzie składała się z prelekcji nt. dobrych praktyk projektowania infrastruktury rowerowej. W drugiej części spotkania uczestnicy zostaną podzieleni za zespoły, w których wspólnie będą musieli rozwiązać obszar badawczy przygotowany przez organizatorów warsztatów. Wszyscy zebrani będą mieli za zadanie zaprojektować infrastrukturę rowerową przyjazną dla rowerzystów ścisłym centrum Gliwic. Dzięki współpracy stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa z Urzędem Miasta w Gliwicach oraz firmą P.A. Nova podstawą do zajęć będzie koncepcja zagospodarowania terenu Nowego Centrum w Gliwicach.
Uczestnicy warsztatów otrzymają poradnik dla projektantów pt. Zrozumieć rowerzystę. Poradnik projektowania infrastruktury przyjaznej dla rowerów. Warsztat został dofinansowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Patronat nad warsztatami rowerowymi objął pan Zygmunt Frankiewicz - prezydent miasta Gliwice.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz