11 września 2009

MSI: Rowerem po Gliwicach

Sieć gliwickich ścieżek rowerowych liczy sobie już blisko 84 km długości. Ostatnim nabytkiem w tym względzie jest 5 nowych tras dla rowerzystów w rejonie ulic: Edisona – Wyczółkowskiego, Orlickiego – Zamojskiej, Poniatowskiego – Szymanowskiego oraz osiedla Kosmonautów w Łabędach i północnej części Ostropy. Utworzono je w latach 2007 – 2008. Niedawno przyznano Gliwicom prawie 2 mln zł dofinansowania ze środków unijnych na realizację tego zadania. Ścieżki rowerowe wiodą w większości poboczami istniejących jezdni dróg publicznych w mieście. W mniej więcej 20% poprowadzono je zaś lasami, drogami polnymi i gruntowymi oraz chodnikami miejskich ulic. Dotyczy to także 5 najnowszych tras rowerowych. Ich łączna długość wynosi 19,45 km. Zabiegi gliwickiego samorządu o uzyskanie eurodotacji na ich budowę zostały uwieńczone powodzeniem. Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego poinformował ostatnio, że nasze miasto otrzymało na ten cel zastrzyk pieniężny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (blisko 75% ogółu wydatków poniesionych na budowę i oznakowanie ponad 19 km ścieżek rowerowych). Warto przypomnieć, że pierwsza z gliwickich tras dla rowerzystów powstała przed 14 laty. Łączy Plac Piłsudskiego z ul. Kasztanową i przebiega wzdłuż ulic Powstańców Warszawy, Orlickiego i Jana Śliwki. Potem pojawiły się następne. Na budowę wszystkich ścieżek rowerowych w całym mieście wydano dotąd ok. 7,1 mln zł.Plany zakładają dalszą rozbudowę sieci dróg dla rowerzystów w naszym mieście. – Do końca 2011 roku powstanie ponad 12 km nowych tras w Bojkowie, Łabędach, Czechowicach, Sośnicy oraz w rejonie lotniska Aeroklubu Gliwickiego. Ponadto przewiduje się gruntowną modernizację 24 km istniejących ścieżek rowerowych w śródmieściu, Wójtowej Wsi, Ostropie, a także w rejonie ul. Kozielskiej. Prace modernizacyjne rozpoczną się pod koniec bieżącego roku i potrwają ok. 10 miesięcy. Budowa 5 kolejnych tras ruszy zaś w III kwartale przyszłego roku i zajmie rok. W ostatnim czasie rozstrzygnięto przetarg na opracowanie ich projektów – informuje Tadeusz Cygan z Wydziału Inwestycji i Remontów UM. Inwestycja wymaga m.in. przebudowy wielu chodników na ciągi pieszo-rowerowe, remontu bądź przebudowy dróg żwirowych, wykonania odpowiednich miejsc odpoczynkowych dla rowerzystów, a także czytelnego oznakowania tras. Dodajmy, że w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym Gliwic na lata 2010 – 2013 przewidziano wyasygnowanie 3 mln zł na rozbudowę miejskiej sieci ścieżek rowerowych.
Gdzie powstaną nowe trasy rowerowe?

Rejon Bojkowa, Sikornika, Trynku

► od granicy z Knurowem poprzez Bojków, lotnisko, os. Trynek, Sikornik do Placu Piłsudskiego (trasa nr 29)
► na odcinku od skraju Sośnicy poprzez Ligotę Zabrską, lotnisko, Sikornik, do Wilczego Gardła (trasa nr 370)
► od granicy z Knurowem poprzez Bojków do Sikornika (trasa nr 831)
Rejon Czechowic i Łabęd
► od Ośrodka Czechowice do Czechowic (trasa nr 17)
► od granicy z Pyskowicami poprzez Czechowice do Łabęd (trasa nr 394)
► na odcinku drogi od Ośrodka Czechowice – ul. Strzelców Bytomskich (trasa nr 399)

(Źródło: Miejski Serwis Informacyjny, s. 8, 10.10.2009 r.)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz