20 grudnia 2013

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020

W dniu 17 grudnia 2013 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego przyjął Założenia do Dolnośląskiej Polityki Rowerowej 2014 – 2020, które opracowane zostały przez Instytut Rozwoju Terytorialnego we współpracy ze środowiskiem cyklistów. Ciekawe kiedy podobnego dokumentu doczekamy się w woj. śląskim. Przykład działań podjętych przez woj. dolnośląskie jest cenne dla wszystkich pozostałych województw bo to bardzo świadoma próba kreowania pierwszych tego typu dokumentów w naszym kraju.

Założenia stanowią pierwszy etap prac nad Dolnośląską Polityką Rowerową 2014-2020 (DPR), a ich celem jest określenie metodologii opracowania. Dolnośląska Polityka Rowerowa ma być skutecznym narzędziem realizacji i zarządzania rozwojem regionalnego zintegrowanego podsystemu rowerowego, stanowiącego element zrównoważonego systemu transportowego województwa dolnośląskiego. Więcej informacji dostępnych jest na stronie Instytutu Rozwoju Terytorialnego tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz