16 czerwca 2011

Gliwice będą miały mapę bezpieczeństwa ruchu drogowego

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach ogłosił przetarg, którego przedmiotem jest opracowanie mapy wypadków na podstawie danych o zdarzeniach drogowych wraz ze sporządzaniem corocznych raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gliwicach oraz uaktualnienie bazy danych systemu WZDR w zakresie zdarzeń drogowych.

Zamówienie realizowane będzie w trzech etapach obejmujących mapy wypadków i roczne raporty o stanie
bezpieczeństwa ruchu drogowego wraz z uaktualnieniem bazy danych systemu WZDR w zakresie zdarzeń
drogowych.

Wśród rodzajów zdarzeń, jakie analiza będzie obejmowała pojawią się także te z udziałem rowerzystów. Wyróżniono bowiem kategorię pt. "najechanie na pieszego lub rowerzystę". Obejmuje ona 3 rodzaje zdarzeń:
- najechanie na pieszego,
- najechanie na rowerzystę,
- najechanie rowerzysty na pojazd lub przeszkodę.

Dodatkowo w corocznym raporcie na temat bezpieczeństwa ruchu drogowego zgodnie z treścią zamówienia (załącznik 1) będzie poświęcona część charakteryzująca bezpieczeństwo rowerzystów w Gliwicach.
Zamówienie będzie polegało na:
  1. Pozyskiwaniu danych i aktualizacji graficzno-opisowej bazy danych o zdarzeniach drogowych dla potrzeb podsystemu bezpieczeństwa ruchu drogowego w systemie WZDR - Gliwice.
  2. Sporządzeniu trzech rocznych raportów o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Gliwicach za lata: 2010, 2011, 2012 w formie zawartego opracowania książkowego w ilości 30 egzemplarzy za każdy rok. Każdy z raportów powinien obejmować analizę danych o zdarzeniach drogowych z minimum dwóch lat (np. dla roku 2010, dane o zdarzeniach z lat 2009 i 2010).
  3. Opracowaniu mapy wypadków drogowych dla każdego roku.
Treść zamówienia jest do wglądu na stronie ZDM Gliwice w zakładce Przetargi. Kliknij tutaj.

    Brak komentarzy:

    Prześlij komentarz