29 listopada 2010

Miasta dla Rowerów - listopad 2010, Gdańsk relacja ze spotkania

W dniach 26 – 28 listopada bieżącego roku w Gdańsku odbyło się kolejne spotkanie przedstawicieli stowarzyszeń i grup rowerowych, które współpracują w ramach inicjatywy Miasta dla Rowerów. Wśród uczestników nie zabrakło przedstawiciela Śląskiej Inicjatywy Rowerowej, którą reprezentował Robert Jędrzejczak.

Pierwszy dzień zarezerwowany był w dużej mierze na przyjazd, zakwaterowanie oraz spotkanie integracyjne. Należy zaznaczyć, że uczestnikami spotkania byli reprezentanci stowarzyszeń z całej Polski. Na co dzień współpracują oni głównie poprzez media elektroniczne. Dopiero spotkania szkoleniowe są sposobnością do osobistego poznania współpracowników.

Drugiego dnia wszyscy uczestnicy wzięli udział w seminarium na temat udziału społecznego w polityce rowerowej Gdańska. Jako pierwszy głos zabrał Antoni Szczyt – dyrektor Pomorskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Gdańsku oraz Przewodniczący Zespołu ds. Rozwoju Ruchu Rowerowego w Województwie Pomorskim przy Marszałku Sejmiku. Bardzo ciekawą prezentację przygotowali Michał Błaut i Roger Jackowski z Gdańskiej Kampanii Rowerowej. Zaprezentowali oni zebranym najlepsze praktyki w zakresie gdańskiej infrastruktury rowerowej (efekty dialogu społecznego). W ramach prezentacji, po zakończeniu spotkania, mówcy zabrali wszystkich słuchaczy na przejażdżkę rowerową po Gdańsku.

Po przerwie obiadowej odbyło się szkolenie na temat działań obywatelskich. Na podstawie Gdańska Roger Jackowski opisał historię i stan obecny Gdańskiej Kampanii Rowerowej. Dla wszystkich słuchaczy nieocenione okazały się tajniki przygotowań i promocji imprez rowerowych, które zostały scharakteryzowane w oparciu o Wielki Przejazd Rowerowy w Gdańsku.

Na zakończenie drugiego dnia spotkania wszyscy zainteresowani wzięli udział w dyskusji nad organizacją Święta Cyklicznego w 2011 roku, które Śląska Inicjatywa Rowerowa zorganizuje w Gliwicach. Po wzmożonych dyskusjach przyszedł czas na finalizację procesu powoływania do życia Stowarzyszenia Miasta dla Rowerów, które to ma wspomagać pracę pozostałych stowarzyszeń rowerowych w Polsce, spajając i porządkując ich pracę. Wielu rozmówców po zakończonym, obfitym dniu pracy kontynuowało dyskusje do później nocy.

Ostatni dzień zarezerwowany był na spotkania wewnętrzne sieci Miasta dla Rowerów. Dotyczyły one przede wszystkim spraw strategicznych, realizacji projektów sieciowych oraz omówienia planowanych działań na przyszły rok.

Spotkanie zakończyło się ok. godz. 14:00. Było to drugie po Szczecinie (lipiec 2010) Spotkanie Szkoleniowe Ogólnopolskiej Sieci „Miast dla Rowerów”, w którym wziął udział przedstawiciel Śląskiej Inicjatywy Rowerowej. Wyjazd zorganizowany został w ramach projektu „Rowerowa Sieć Społecznego Nadzoru polityki transportowej w polskich miastach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz