30 listopada 2010

Średnicowa Trasa Rowerowa - koncepcja

W Miejskim Serwisie Informacyjnym pojawiła się informacja, że Drogowa Trasa Średnicowa S.A. wyłoniła już firmy, które zajmą się projektowaniem gliwickiego odcinka trasy. Zostanie ona zaprojektowana według pierwotnej koncepcji przez Śródmieście. Trasa będzie wiodła śladem dawnego Kanału Kłodnickiego.

Uważam, że etap projektowania gliwickiego odcinka Drogowej Trasy Średnicowej jest właściwym i atrakcyjnym momentem dla gliwickiego środowiska rowerowego, aby zgłosić do zleceniodawcy projektów, aby uwzględniły one także przebieg trasy rowerowej wzdłuż DTŚ. Trasa rowerowa korzystałaby z wielu wiaduktów, które powstaną wzdłuż trasy drogowej bowiem zgodnie z założeniami będzie ona miała charakter trasy bezkolizyjnej ze skrzyżowaniami dwupłaszczyznowymi.

Trasa rowerowa połączy Sośnicę - Śródmieście - Szobiszowice - os. Kopernika - Łabędy. Na poniższej, uproszczonej mapce zaznaczony został koncepcyjny przebieg trasy rowerowej. W większości, trasa rowerowa prowadziłaby drogami o małym natężeniu ruchu, w których wyznaczone zostaną pasy i kontrapasy rowerowe. Pozostałe odcinki powinny zostać wyposażone w wydzielone drogi rowerowe. Najważniejszą zasadą, która powinna przyświecać projektantom to ciągłość trasy oraz zapewnienie bezpiecznego przejazdy na całej długości. Odpowiednia organizacja ruchu na ulicach (zwłaszcza jednokierunkowych) oraz skrzyżowaniach zapewni sukces inwestycji.
Wyświetl mapę w osobnym oknie
  
Trasa rowerowa może stać się jednym z najważniejszych korytarzy transportowych dla ruchu rowerowego. Dzięki dogodnej lokalizacji oraz możliwości znaczącego odseparowania od osi torów jazdy pojazdów silnikowych trasa powinna być bardzo atrakcyjna dla rowerzystów.

Średnicowa Trasa Rowerowa znajduje się jedynie w fazie koncepcyjnej. Jest wizją prywatną i nie ma żadnych planów jej realizacji. Lecz uważam, że należy zabiegać o jej wyznaczenie. 
Chcesz się zaangażować w projekt? Przedstaw swoje zdanie w dyskusji na forum Śląskiej Inicjatywy Rowerowej - link tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz