27 sierpnia 2009

Przetarg na projekt 6 nowych tras rowerowych

Urząd Miasta w Gliwicach ogłosił informacje o zamówieniu publicznym na opracowanie projektów budowlano-wykonawczych, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla nowych dróg rowerowych:
1. Trasa pieszo-rowerowa nr 29 od granicy z Knurowem poprzez Bojków, lotnisko, Os. Trynek, Sikornik do Placu Piłsudskiego,
2. Trasa pieszo-rowerowa nr 370 od skraju Sośnicy poprzez Ligotę Zabrską, lotnisko, Sikornik do drogi do Wilczego Gardła,
3. Trasa pieszo-rowerowa nr 831 od granicy z Knurowem na przedłużeniu ul. Warzywnej w Bojkowie do wiaduktu nad autostradą A4, do dzielnicy Sikornik,
4. Trasa pieszo-rowerowa nr 394 wzdłuż ul. Strzelców Bytomskich, ul. Nad Łąkami do ul. Toszeckiej,
5. Trasa rowerowa nr 399 od ulicy Strzelców Bytomskich do drogi prowadzącej do Ośrodka Czechowice,
6. Trasa pieszo-rowerowa nr 17 od drogi do Ośrodka Czechowice do Czechowic (granica z Pyskowicami).
Oferty można składać do 03 września 2009 roku do godz. 10:00. Otwarcie ofert nastąpi 15 minut później. Wówczas powinniśmy poznać projektanta powyższych tras.
Aby dowiedzieć się więcej na temat zamówienia kliknij tutaj.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) dostępna tutaj.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz