5 listopada 2012

Rowerem na... rynek

Swego czasu na gliwickim rynku pojawiły się stojaki rowerowe (zobacz >>). Jeszcze wcześniej pojawił się tam zakaz ruchu wszelkich pojazdów. Co prawda z wyjątkami, ale nie obejmującymi rowerów. Dlaczego się pojawił można się jedynie domyślać. Praktyka pokazuje jednak, że ruch rowerowy swobodnie miesza się z pieszymi i nikomu nie dzieje się krzywda. Stąd nasza prośba do policji o unormowanie sytuacji i dopuszczenie ruchu rowerowego na rynku. Oto treść naszego pisma:
aktualna organizacja ruchu na gliwickim rynku zabrania jazdy rowerem na jego terenie. Jednocześnie wyraźnie widać, iż mieszkańcy oraz osoby przyjezdne przemieszczające się na rowerach nie stosują się do zakazu:
  1. zakaz ruchu rowerem na płycie rynku nie jest przestrzegany i ruch rowerowy swobodnie miesza się z pieszymi oraz samochodami sporadycznie podjeżdżającymi pod Urząd Stanu Cywilnego,
  2. dane z systemu SEWIK za lata 2010-2011 nie zawierają informacji o zdarzeniach z udziałem rowerów,
  3. na terenie rynku znajdują się stojaki rowerowe,
Celem stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa jest promocja ruchu rowerowe w Gliwicach, a także udrażnianie i zabezpieczanie miejsc istotnych z punktu widzenia rowerzystów. Płyta rynku jako część wyłączona z ruchu pojazdów silnikowych oraz miejsce licznych spotkań towarzyskich jest właśnie takim miejscem.
Zatem aby unikać sytuacji, w których znakomita większość użytkowników ruchu nie respektuje zakazu, który jest dla większości niezrozumiały wnioskujemy o pozytywną opinii Komendy Miejskiej Policji w Gliwicach o dopuszczenie ruchu rowerowego na gliwickim rynku. Za zniesienie istniejącego zakazu przemawiają następujące argumenty:
  1. pomimo zakazu na rynku istnieje ruch rowerowy i jednocześnie nie dochodzi do kolizji z pieszymi,
  2. likwidacja „fikcyjnego zakazu” powinna wpłynąć pozytywnie na przestrzeganie innych, zasadnych zakazów. Rowerzyści będą wiedzieli, że jeśli gdzieś obowiązuje zakaz, to ma on uzasadnienie wiążące się faktycznie z ich i innych bezpieczeństwem,
  3. udostępnianie przestrzeni publicznej dla ruchu pieszego i rowerowego pozwala właściwie popularyzować ekologiczne formy poruszania się w centrach miast.
Naszą rekomendacją jest dopuszczenie ruchu rowerowego na gliwickim rynku poprzez dodanie do istniejącego oznakowania pionowego tablic T-22 „Nie dotyczy rowerów”. Działając w imieniu gliwickiego środowiska rowerzystów liczymy na przychylne rozpatrzenie naszego wniosku.
Fot.1. Mam nadzieję, że niebawem zobaczymy tu tabliczkę "nie dotyczy rowerów"

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz