3 marca 2010

Jedź bezpiecznie. Znaki zakazu

Znaki zakazu określają organizację ruchu w postaci braku możliwości poruszania się konkretnych pojazdów oraz zabraniają wykonywanie wybranych manewrów np. włączanie się do ruchu bez ustąpienia pierwszeństwa przejazdu. Warto przypomnieć sobie definicję kilku podstawowych dla rowerzystów znaków zakazu.
Znak oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów (B-9)Znak oznacza zakaz ruchu motorowerów (B-10)Znak oznacza zakaz ruchu rowerów wielośladowych (B-11)

Ten znak oznacza zakaz wjazdu rowerów i wózków ręcznych (kompilacja znaków B-3 / B-14)


Znak oznacza zakaz wjazdu pojazdów na drogę lub jezdnię od strony jego umieszczenia. Zakaz dotyczy również kolumn pieszych oraz jeźdźców i poganiaczy. Umieszczona pod tym znakiem tabliczka T-22 wskazuje, że znak niedotyczy rowerów jednośladowych wjeżdżających na wyznaczony na jezdni pas ruchu dla rowerów (B-2).

Znak ten oznacza zakaz wjazdu pojazdów jednośladowych (kompilacja znaków B-3 / B-14)Znak zakazu wjazdu pojazdów silnikowych i motorowerów (kompilacja znaków B-3 / B-14)

oznacza:
1) zakaz wjazdu na skrzyżowanie bez zatrzymania się przed drogą z pierwszeństwem, 
2) obowiązek ustąpienia pierwszeństwa kierującym poruszającym się tą drogą,
- Zatrzymanie powinno nastąpić w wyznaczonym w tym celu miejscu, a w razie jego braku - w takim miejscu, w którym kierujący może upewnić się, że nie utrudni ruchu na drodze z pierwszeństwem.
- Znak ten umieszczony w obrębie skrzyżowania dotyczy tylko najbliższej jezdni, przed którą został ustawiony.
- Przepisy stosuje się odpowiednio do znaku B-20 umieszczonego przed torowiskiem pojazdów szynowych lub w innych miejscach przecinania się kierunków ruchu.
Umieszczona pod znakiem B-20 tabliczka T-6c lub T-6d wskazuje rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem przez skrzyżowanie (B-20).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz