11 września 2012

Lokalizacja parkomatów a drogi dla rowerów

Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji dotyczącej podłączenia parkomatów. Pomijając czy parkomaty zostaną wprowadzone czy nie, naszą uwagę zwróciła lokalizacja trzech z nich.
Otóż proponowana lokalizacja to pas zieleni wzdłuż ulicy Korfantego, pomiędzy jezdnią a wydzieloną drogą dla rowerów. Poniżej przedstawiamy fragment naszego pisma w tej sprawie:

z uwagą zapoznaliśmy się z dokumentami udostępnionymi na Państwa stronie WWW. Naszą uwagę zwróciła propozycja lokalizacji parkomatów 86, 87 oraz 88.
Ich lokalizacja pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów najprawdopodobniej spowoduje niebezpieczne sytuacje na linii kierowcy-rowerzyści. Liczba tych sytuacji będzie znaczna z uwagi na fakt, że opisywana droga dla rowerów łączy centrum z Sikornikiem przez co charakteryzuje się znacznym natężeniem ruchu rowerowego. Kierowca pragnący opłacić parkowanie uda się do najbliższego urządzenia w sposób najwygodniejszy czyli po drodze dla rowerów. Również po tej drodze będzie wracał chcąc umieścić bilet za szybą samochodu.
Domyślamy się, że opisana lokalizacja parkomatów wynika prawdowpodobnie z możliwości ich łatwego podłączenia do sieci energetycznej zasilającej pobliskie latarnie.
 
Wnosimy o zmianę lokalizacji opisanych urządzeń na drugą stronę ulicy Korfantego celem zapewnienia bezpieczeństwa zarówno kierowców jak i rowerzystów. Kierowca podczas wysiadania musi upewnić się, że z tyłu nic nie jedzie tak więc jego przejście na drugą stronę ulicy nie będzie generowało dodatkowych niebezpiecznych sytuacji.
....
Jednocześnie pragniemy podkreślić, że naszym celem nie jest zmiana lokalizacji parkomatów, a jedynie zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom i rowerzystom. W przypadku braku możliwości zmiany lokalizacji parko matów prosimy o: 

  1. Zamontowanie barier pomiędzy jezdnią a drogą dla rowerów,
  2. Wyznaczenie przejść dla pieszych jedynie pomiędzy jezdnią a parkomatami,

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz