27 kwietnia 2012

Czy z ulicy Strzody wjedziemy kiedyś na ulicę Akademicką?

W dniu 24 kwietnia 2012 r. do Zarządu Dróg Miejskich w Gliwicach zostało skierowane pismo Śląskiej Inicjatywy Rowerowej z propozycją dopuszczenia ruchu rowerowego na wprost z ulicy Strzody w ulicę Akademicką w Gliwicach.

Pismo ma na celu zasygnalizowanie pracownikom ZDM Gliwice, że pomimo udostępnienia ruchu rowerowego na ulicy Akademickiej istnieje tylko jedna możliwość skrętu w nią tj. z ulicy Wrocławskiej. Zapraszamy do lektury oficjalnego pisma Śląskiej Inicjatywy Rowerowej w tej sprawie.

Szanowni Państwo,
Obecna organizacja ruchu na skrzyżowaniu ulic Wrocławskiej, Akademickiej oraz Strzody w Gliwicach nie przewiduje możliwości jazdy rowerem na wprost, z ulicy Strzody w ulicę Akademicką. Wyznaczone są dwa pasy do skrętu wyłącznie w lewo.
 
Ulica Akademicka jest otwarta dla ruchu rowerowego, umożliwiając tym samym dojazd do budynków Politechniki Śląskiej, Parku Chrobrego i dalej w stronę Zabrza. Zasadnym zatem staje się umożliwienie wjazdu rowerom poruszającymi się prawym pasem na ulicy Strzody.
Poniżej przedstawiam propozycję sposobu realizacji:
 
I. Uzupełnienie oznakowania pionowego i poziomego o znaki dopuszczające jazdę rowerem na wprost lub w lewo. Przykład oznakowania pionowego znajduje się na ryc. 1.
Ryc. 1. Przykład oznakowania pionowego. 
II. Zaletą takiego rozwiązania jest możliwość jego szybkiego i stosunkowo taniego wdrożenia. Do wad należy zaliczyć możliwość potencjalnego blokowania ruchu rowerowego przez pojazdy oczekujące na zielone światło i stojące zbyt blisko prawej krawędzi jezdni. Opisywana sytuacja nie powinna jednak występować zbyt często.

Na zakończenie przypomnę, że początkowo ulica Akademicka miała być niedostępna nie tylko dla samochodów, lecz także rowerów. Po interwencji Śląskiej Inicjatywy Rowerowej we wrześniu zeszłego roku ZDM Gliwice przyznał rację Stowarzyszeniu i zamieścił tabliczkę T-22 (nie dotyczy rowerzystów) - link. Niestety nie wszystkie problemy w tym miejscu zostały rozwiązany. Mam nadzieję, że i w tej sytuacji Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach wyrazi dobrą wolę i umożliwi rowerzystom bezpieczny wjazd na ulicę Akademicką.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz