16 kwietnia 2011

Miasto dla rowerów - rowery dla miasta. Udział społeczny w tworzeniu i wdrażaniu polityki zrównoważonego transportu

Stowarzyszenie Śląska Inicjatywa Rowerowa weźmie udział w seminarium naukowym pt. "Miasto dla rowerów - rowery dla miasta. Udział społeczny w tworzeniu i wdrażaniu polityki zrównoważonego transportu". Organizatorami spotkania jest stowarzyszenie "Miasta dla Rowerów" wraz z Panią Ewą Wolak, Przewodniczącą Parlamentarnej Grupy ds. Rozwoju Komunikacji i Turystyki Rowerowej zapraszają na seminarium naukowe. Lokalnym organizatorem seminarium jest Stowarzyszenie Aktywności Społecznej "Młyn" i Koło Naukowe Gospodarki Przestrzennej UWM w Olsztynie.

Reprezentantem Stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa będzie Robert Jędrzejczak. Przedstawi uczestnikom seminarium prezentację pt. „Idea Community Maps na przykładzie mapy infrastruktury rowerowej w Województwie Śląskim”.

Seminarium będzie wyjątkową okazją do zapoznania się z przykładami udanej współpracy władz państwowych i samorządowych z organizacjami społecznymi podczas tworzenia i realizacji polityki transportowej. Zaprezentowane zostaną konkretne przykłady takiej współpracy w kilku polskich miastach.

Program oraz dodatkowe informacje na temat seminarium znajdziecie na stronie organizatora - link.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz