28 kwietnia 2011

Rowerowe Przyspieszenie w gliwickich szkołach

Śląska Inicjatywa Rowerowa w ciągu ostatnich 2 miesięcy przeprowadziła na terenie Gliwic zajęcia z młodzieżą szkolną na temat jazdy rowerem w mieście. Spotkania miały charakter warsztatów edukacyjnych dotyczących roweru jako elementu systemu transportowego nowoczesnego miasta. Ich tytuł to „Rower jest OK, czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście”.

Zajęcia w III L.O. w Gliwicach.

W ramach prelekcji przedstawione zostały nie tylko korzyści i zagrożenia (problemy bezpieczeństwa!) wynikające z używania roweru jako środka lokomocji w mieście, ale przede wszystkim idea zrównoważonego transportu w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej naszego miasta, a także w związku z efektami globalnymi transportu samochodowego (zanieczyszczenie środowiska, kryzys paliwowy, efekt cieplarniany). Stowarzyszenie zachęcało młodzież do aktywnych postaw obywatelskich. Merytoryczną bazę programu stanowiły oficjalne materiały Komisji Europejskiej.

Zajęcia, zaplanowane na 2 godziny lekcyjne, miały formę prezentacji multimedialnej, połączonej z pokazem filmu oraz dyskusją. Uczestnicy otrzymali bezpłatne materiały dydaktyczne (broszury, filmy na płytach DVD). Prelekcje kończyły się konkursem z nagrodami (zapięcia rowerowe, kamizelki odblaskowe, koszulki, torby ekologiczne).

W programie wzięło udział blisko 300 osób w różnym wieku (od szkoły podstawowej do liceum). Prelekcji udzieli Robert Jędrzejczak, członek stowarzyszenia Śląska Inicjatywa Rowerowa.

Program realizowany był w ramach projektu „Rowerowe przyspieszenie” - dzięki wsparciu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz