20 grudnia 2010

Sprawy rowerowe w raporcie o stanie miasta Gliwice za okres 2006 - 30.06.2010

Przedstawiam Państwu analizę dokumentu miejskiego pt. "Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2006 - 30.06.2010" wraz z komentarze autorstwa Piotra Rościszewskiego.

Wyciąg dot. spraw rowerowych wraz z komentarzem:
 
5.3. Charakterystyka wydatków w poszczególnych działach budżetowych (str. 56)

Natomiast poziom wydatków majątkowych w latach 2006 – 2009 wynikał z realizacji między innymi takich inwestycji jak: „Przebudowa odcinka DK-88”, „Drogowa Trasa Średnicowa GOP Katowice-Gliwice”, „Renowacja poprzemysłowej strefy Nowe Gliwice”, „Rozbudowa sieci dróg rowerowych”, „Budowa krytego basenu na Kąpielisku Leśnym”, termomodernizacje gliwickich placówek oświatowych czy budowa mieszkań komunalnych.

Komentarz: Można odnieść wrażenie, że rozbudowa sieci dróg rowerowych była dla budżetu miejskiego ogromnym wysiłkiem w kategorii wydatków majątkowych, stanowiących ok. 9 % całego budżetu, chociaż trzeba przyznać, że w porównaniu z innymi miastami wyprzedził nas tylko Lubliniec.

6.3. Zestawienie dużych przedsięwzięć (o wartości powyżej 500 tys. zł) realizowanych w latach 2006 - 30.06.2010 (str. 66-67)

Inwestycje i remonty w zakresie transportu

Rok 2006Wybudowano drogę łączącą ul. Pszczyńską z ul. Bojkowską o długości 1400 m z dwoma rondami i ciągiem pieszo-rowerowym, wyposażoną w kanalizację deszczową i oświetlenie. Nowa droga ułatwia dojazd do południowej części gliwickiej KSSE oraz do Centrum Edukacji i Biznesu „Nowe Gliwice”. Poniesiony koszt: 10 068,84 tys. zł. Zadanie w części sfinansowano z dotacji Wojewody w wysokości
3 893,40 tys. zł. …

Rok 2008


Przedłużenie ul. Kosów z połączeniem do zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat. Nowo wybudowana ulica ma ok. 0,6 km. długości. Wyposażona jest w kanalizację deszczową i oświetlenie. Posiada także ciąg pieszo-rowerowy. Poniesiony koszt:7 605,85 tys. zł.


Komentarz: Ciąg pieszo-rowerowy wykonany w 2006 r. ma tylko nawierzchnię żwirową, zamiast asfaltowej, co może skutecznie zniechęcić do korzystania z niego, ponadto na obu końcach po prostu urywa się i nie można na niego wjechać, ani zjechać rowerem.
Ciąg pieszo-rowerowy wykonany w 2008 r. ma nawierzchnię z kostki betonowej, zamiast asfaltowej, a ponadto na zbiegu ulic Dolnej Wsi i Nowy Świat po prostu urywa się i nie można na niego wjechać, ani zjechać rowerem.
W obu przypadkach głównym celem istnienia tych ciągów jest poprawienie statystyki, bo potencjalnych rowerzystów raczej nie przyciągną.
Zapomniano wymienić ciąg pieszo-rowerowy przy zalążku obwodnicy, na który tak samo nie da się wjechać, ani zjechać rowerem przy skrzyżowaniu z ul. Andersa.

str. 81

Ponadto do czerwca 2010 za kwotę 230,51 tys zł wyremontowano wiadukt w ciągu al. Jana Nowaka Jeziorańskiego (DK88) nad ul. Portową i Kłodnicą oraz za kwotę 298,11 tys. zł zmodernizowano oznakowanie tras ścieżek rowerowych Nr 4,5,15 na terenie miasta Gliwice.

Komentarz: Dziwne! Kosztorys modernizacji, a nie tylko oznakowania tras rowerowych nr 4, 6 i 15 opiewał na kwotę 209,04 tys. zł. Do końca czerwca zaawansowanie prac wyniosło ok. 70 %, czyli 145 tys. zł, a już wydano 298,11 tys. zł! Skąd Wydział Inwestycji i Remontów UM znalazł tak drogiego wykonawcę? Dlaczego nie ogłoszono przetargu, tylko powierzono pracę PRUiM-owi? Znam wykonawców, którzy by się zmieścili w kwocie kosztorysowej z przysłowiowym pocałowaniem ręki.

11.4. Gospodarka odpadami (str. 125)

W ramach działalności edukacyjno – promocyjnej Urząd Miejski w Gliwicach w latach 2006-2010 podjął następujące działania:


od 2009 r. w ramach projektu „Ekologiczne Gliwice” organizowane są rajdy rowerowe, podczas których uczestnicy mogą poznać ciekawe pod względem przyrodniczym miejsca w Gliwicach i okolicy oraz wziąć udział w konkursach wiedzy na temat ekologii i historii Gliwic,


Komentarz: Tylko przyklasnąć.

15.2. Charakterystyka zaplecza sportowo-rekreacyjnego (str. 173)

Systematycznie wzrasta również sieć ścieżek rowerowych w mieście. Do dyspozycji mieszkańców pozostaje o blisko 30% tras rowerowych więcej niż przed czterema laty.

Komentarz: Typowa propaganda składająca się z modnych haseł. Ścieżka rowerowa to nie to samo co trasa rowerowa. W końcu nie wiadomo co wzrosło, dlaczego akurat o 30 % i jaki to ma związek z zapleczem sportowo-rekreacyjnym. Ścieżki rowerowe rzadko kiedy są obiektami sportowo-rekreacyjnymi, natomiast trasy mogą być, ale niekoniecznie wszystkie. Trasy rowerowe rekreacyjne stanowią tylko jedną z wielu rodzajów tras. A wystarczyło popatrzeć na plan Gliwic, żeby to ocenić.

str. 174

Tabela 120. Zaplecze sportowo-rekreacyjne w Gliwicach w latach 2006- 30.06.2010 r. - zestawienie ogólne
Rok
Trasy rowerowe (w km)
200661,67
200761,67
200881,12
200983,64
30.06.201083,64

Źródło: Wydział Kultury i Promocji Miasta UM

Komentarz: Ach ta radosna statystyka! Trasy rowerowe praktycznie zanikają po 5 latach, a najstarsze mają już 10 lat i nigdy nie były konserwowane, więc po prostu ich nie ma. Są tylko w radosnych raportach urzędników. Poza tym nigdy nie były należycie wykonane, co tylko przyśpiesza ich zanik.

15.2.2. Trasy rowerowe (str. 176)

W Gliwicach istnieje 28 tras rowerowych o łącznej długości 83,64 km. Są wśród nich ścieżki powstałe w wyniku dostosowania istniejących dróg do potrzeb rowerzystów, a także trasy nowo zbudowane. Przebieg tras rowerowych prezentują zamieszczone poniżej tabela i mapa.

Komentarz: Dalej ta radosna statystyka! Wystarczy poszatkować trasy na kawałki i od razu puchnie od ilości tras znikąd donikąd. Tymczasem prawie żadna trasa nie została nigdy zrobiona porządnie w całości, systematycznie unika się robienia obniżonych poprawnie krawężników i wyznaczania przejazdów dla rowerzystów, znaki ustawia się gdzie popadnie i jak popadnie, nie dbając o ich kompletność. Co więcej wykonane niegdyś trasy są systematycznie niszczone innymi inwestycjami niekiedy już po roku od ich oddania do użytku.

W „tabeli 123. Przebieg realizowanych tras rowerowych na dzień 30.06.2010” jest zawyżona o 0,5 km długość trasy nr 15, która nie jest realizowana od km 0,0 do km 0,5 na ul. Zwycięstwa.

W „tabeli 124. Przebieg projektowanych tras rowerowych na dzień 30.06.2010” są podane jakieś abstrakcyjne numery wzięte z sufitu w Wydziale Inwestycji i Remontów UM. W pierwszych trzech pozycjach zamiast numerów tras podane są jakieś archaiczne rejony. To, co nazwano trasą nr 29 jest nią tylko częściowo, bo trasa ta ma biec do Knurowa, a nie Przyszowic. To, co nazwano trasą nr 394 biegnie w całości śladem trasy nr 17, która zastępczo biegnie obecnie wzdłuż ul. Toszeckiej. Trasa A to też kompilacja dwóch innych tras, którym numery zostały nadane już 10 lat temu. Wydział Inwestycji i Remontów UM dał kolejny popis swojego dyletanctwa w dziedzinie tras rowerowych.

str. 177

Obecnie przygotowywane są projekty dla wybudowania blisko 30 km tras rowerowych w różnych częściach miasta. W realizacji jest 12,4 km tras w Żernikach i centrum miasta.

Komentarz: Nie podano, dlaczego wszystko idzie tak opieszale. Trasy pod szyldem rejonów projektowane są przez 8 lat i prawdopodobnie nadal nie są załatwione sprawy własnościowe, a ZDM i MZUK torpedują gotowe projekty, sadząc drzewa i krzewy w miejscu projektowanych dróg rowerowych. Po prostu w Gliwicach nikt w UM nie koordynuje inwestycji, robiąc wszystko od przypadku do przypadku. Błąd w kilometrażu 12,4 km tras komentowałem już wyżej.

str. 178

Komentarz: Do raportu wstawiono mapę z 2006 r.! Od tego czasu miasto nie posiada aktualnej mapy tras rowerowych, posiłkując się jakimś „zabytkiem”.

15.2.3. Cykliczne imprezy sportowe (str. 179-181)

Tabela 125. Wykaz i krótka charakterystyka cyklicznych imprez sportowo-rekreacyjnych …

Komentarz: W tabeli wymienione są trzy imprezy rowerowe Oddziału PTTK Ziemi Gliwickiej. Wszystkie od zawsze były imprezami turystycznymi, na których rower jest tylko środkiem do celu, a nie jak na imprezach sportowo-rekreacyjnych celem samym w sobie. Ale sympatycznie, że ktoś jednak pamiętał o PTTK.

16.2.1. Program „Bezpieczne Gliwice” 2006-2009 (str. 193)

W ramach programu prowadzone były następujące działania:promowanie programu „Bezpieczne Gliwice” poprzez organizację konkursów z zakresu znajomości przepisów dot. bezpieczeństwa oraz ochrony przeciwpożarowej, zawodów sportowych, rajdów rowerowych, itd.

Komentarz: Ciekawe, czy uczono, jak jechać drogą dla rowerów z wysokimi krawężnikami i przejściami dla pieszych i czy były ćwiczenia, jak pisać skargi na autorów tego stanu rzeczy? Niezależnie od tej zgryźliwej uwagi program niewątpliwie potrzebny.

16.4. Działalność porządkowa Straży Miejskiej (str. 196)

Realizowane były różnego rodzaju akcje, takie jak np.: Dzielnicowy na osiedlu, Bezpieczne Osiedle, Bezpieczne Targowisko, Bezpieczny Rowerzysta, Bezpieczne Kąpielisko.

Komentarz: Tylko przyklasnąć. Takich akcji nigdy nie za wiele.

W sumie robi się dużo, ale chaotycznie, bez żadnej koordynacji i bez promocji tego, co się robi. Wydana kilka lat temu mapka tras rowerowych obecnie nie jest powodem do dumy.

Tematem tabu jest totalny brak współpracy Gliwic ze swoimi sąsiadami. Gdyby niegdyś PTTK nie namówiło do wykonania tras rowerowych nr 6 i 15 gmin Pilchowice i Sośnicowice, to Gliwice byłyby zamkniętym w sobie grajdołkiem rowerowym. Dziwią te uniki Wydziału Inwestycji i Remontów UM, aby gliwickie trasy połączyć z Knurowem i Pyskowicami. Uzgodnione z PTTK trasy nr 17 i 29 prowadzące do tych miejscowości znikły z wykazu tras projektowanych.

Czytaj więcej
  • Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2006 - 30.06.2010 - zobacz

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz