20 maja 2009

Poradnik projektanta. Bezpośredniość

Aby ścieżka rowerowa była funkcjonalna nie może zmuszać rowerzystów do nadkładania drogi. Powinna także umożliwiać proste i szybkie pokonywanie skrzyżowań i przeszkód terenowych (cieki wodne, szlaki transportowe). Niepożądana jest zmiana strony ulicy, po której biegnie ścieżka oraz przeprowadzenie ścieżki rowerowej dookoła skrzyżowania przez trzy fazy sygnalizacji świetlnej. Wskazane jest udostępnianie dla rowerzystów przejazdów niedostępnych dla samochodów (kładki, tunele, drogi pod prąd z wykorzystaniem wydzielonego pasa ruchu, ślepe zakończenia ulic z przejazdem dla rowerzystów). Dodatkowo w miarę możliwości ograniczenia skrętu i wjazdu powinny nie dotyczyć rowerów w celu uatrakcyjnienia tego środka transportu.
-------------------------------------------------------------------
Przykład: Zmiana strony ulicy, po której biegnie ścieżka jest dobrze widoczna na ścieżce rowerowej wzdłuż ulicy Pionierów na osiedlu Kopernika. W celu ominięcia krzywizny terenu ścieżka rowerowa przekracza ulicę Pionierów w dwóch miejscach.
Skutek: rowerzyści nie chcąc niepotrzebnie przekraczać jezdni wykorzystują chodnik, który skraca im drogę.
Rozwiązanie: Należy wyrównać teren wzdłuż chodnika i pozostawić ścieżkę po jednej stronie drogi.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz