20 lutego 2013

Przetarg na remonty chodników i dróg rowerowychWydział Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych ogłosił przetarg na bieżące remonty ciągów komunikacyjnych na terenie Gliwic. Do 4 marca wszyscy zainteresowani mogą złożyć swoje oferty. Rowerowe Gliwice zainteresował jednak opis przedmiotu zamówienia, gdzie znalazł się zapis mówiący o bieżących remontach ciągów komunikacyjnych pieszych i rowerowych o różnej nawierzchni. Zgodnie z załącznikiem nr 7, który zawiera specyfikację techniczną wykonywania i odbioru robót budowlanych, każdy remontowany ciąg komunikacyjny zgłoszony do remontu będzie wykonywany w tej samej nawierzchni jaka jest zastosowana na nim. Nie powinno więc dziwić, że drogi rowerowe jeśli będą naprawiane to prawdopodobnie w nawierzchni z betonowych kostek Bauma.

W budżecie miasta dla Wydziału Przedsięwzięć Gospodarczych i Usług Komunalnych na realizację remontów zapisano ponad 6 mln zł (zadanie nr: PU/2013/51) co nawet jeśli nie całościowo to w części będzie kształtowało budżet dla tego zadania. 

Nie jest nam znany plan remontów. Czy został już formalnie określony i potwierdzony czy nadal jest otwarty. Nie ulega wątpliwości, że w Gliwicach wiele odcinków wymaga pilnej naprawy. Śląska Inicjatywa Rowerowa w zeszłym roku położyła duży nacisk na remont nawierzchni Alei Mickiewicza, której nawierzchnia jest w tragicznym stanie. Z pewnością będziemy monitorować tę konkretną realizację oraz inne fragmenty dróg rowerowych w Gliwicach wymagające remontu. Zarówno pod kątem nawierzchni jak i oznakowania pionowego, poziomego oraz urządzeń BRD (bezpieczeństwa ruchu drogowego).

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz