24 stycznia 2013

Gliwicki budżet 2013

W dniu 17 stycznia 2013 roku Rada Miasta Gliwice przegłosowała uchwałę (XXX/558/2013 - link) określającą kształt budżetu miasta na bieżący rok. Przeanalizowaliśmy go pod kątem budżetu przygotowanego na rozwój i utrzymanie infrastruktury rowerowej.

Brak środków na rower publiczny

Łączną kwotę planowanych dochodów budżetu miasta oszacowano na 1,3 mld zł, a wydatki na 1,5 mld zł. To między innymi efekt dużych inwestycji, które już rozpoczęto lub w najbliższym roku zostaną uruchomione. Największy ciężar finansowy spoczywa tu na hali widowiskowo-sportowej Podium, która z końcem zeszłego roku utraciła możliwość wysokiego dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Różnica 200 mln zł w zaplanowanym budżecie wymagała ograniczania budżetu by deficyt nie był jeszcze większy. Odbyło się to m.in. kosztem zaplanowanego systemu roweru publicznego, na który nie zarezerwowano bezpośrednio środków w budżecie miejskim. Stało się to pomimo uchwały zobowiązującej prezydenta do utworzenia do sierpnia br. bezobsługowej wypożyczalni. Zatem tak jak pisaliśmy wcześniej przegłosowanie uchwały było dopiero początkiem długiej drogi do utworzenia w Gliwicach systemu roweru publicznego. Kolejnym krokiem będzie lobbing za przygotowaniem dla niego wystarczających środków finansowych.

Inwestycje rowerowe w budżecie miasta

W zestawieniu zadaniowym (w kategorii "Inwestycje", dział: "Transport i łączność") do realizacji przewidziano 3 zadania prorowerowe określone w 2 punktach. Pierwszy z nich stwierdza jasno, że w 2013 roku przewidziano środki finansowe na budowę chodnika i drogi rowerowej przy ulicach Bojkowskiej i Rybnickiej. Drugi ogólnikowo traktuje o budowie dróg rowerowych. Nie wiadomo ilu i których odcinków. Nie wiadomo także jaką sumę na te inwestycje zarezerwowano i jak je wyceniono bowiem w budżecie określono tylko zgeneralizowaną wartość dla całego działu "Transport i łączność", który wyniesie ok 540 mln zł. Warto jednak odnotować, że w w/w dziale prócz rowerów jest wiele kosztownych inwestycji takich jak budowa obwodnicy miasta, przebudowy mostów itp. Istnieje więc duże prawdopodobieństwo, że na infrastrukturę rowerową przeznaczonych zostanie niewiele środków, a w przypadku ulic Bojkowskiej i Rybnickiej zostaną one jeszcze uszczuplone o koszt budowy chodników.

Utrzymanie istniejące infrastruktury rowerowej

Zgodnie z uchwałą (nr XXVII/507/2012 - link) obecnie infrastruktura rowerowa tzn. nowe drogi rowerowe oraz już istniejące powinna być rozbudowywana i utrzymywana przez Zarząd Dróg Miejskich. Był to potrzebny zapis by uporządkować odpowiedzialność za infrastrukturę rowerową i scedowanie wszystkich obowiązków na jedną jednostkę. W budżecie na 2013 rok dla ZDM Gliwice zarezerwowano:
- Utrzymanie infrastruktury miejskiej 10.898.000,00zł
- Zimowe utrzymanie dróg: 6.000.000,00 zł
- Utrzymanie czystości w pasie drogowym: 940.000,00 zł.
Z wymienionych powyżej środków powinny być utrzymywane, oczyszczane i odśnieżane zarówno jezdnie jak i drogi rowerowe.

Dodatkowe środki przewidziano także w budżecie dla Miejskiego Zarządu Usług Komunalnych, który na utrzymanie dróg rowerowych i ciągów pieszych poza pasem drogowym przeznaczy 33.278,00 zł (w tym koszt administracyjny to 18.278,00 zł zatem środki przeznaczone bezpośrednio na to zadanie to 15.000,00 zł).

Inne

Zapowiedzi ze strony Urzędu Miasta sugerowały w 2012 roku, że w tegorocznym budżecie zostaną także zarezerwowane środki m.in. na:
- stojaki rowerowe (ok. 50.000,00 zł)
- wykonanie koncepcji rozwoju sieci dróg rowerowych na terenie miasta Gliwice (koszt nieznany).
Pomimo wnikliwej lektury budżetu nie spostrzegłem takich zapisów co oczywiście nie oznacza, że środki na te zadania nie zostały zabezpieczone.

2 komentarze:

  1. Stwierdzam totalny bałagan i brak konsekwencji w działaniu UM. Oficjalnie ekipa pezydencka stwierdza, że budowa Podium nie spowoduje żadnych negatywnych skutków, a tu wprost okazuje sie, że jednak spowoduje. Pytanie, ile takich uchwał, jak ta o rowerze publicznym, poszła w kąt?
    Podobno wszystkimi sprawami rowerowymi miał sięzając ZDM, a tu od razu okazuje się, że to nieprawda, bo nadal jest jakaś pozycja dotycząca tego, co jest poza pasami drogowymi. Oznacza to wprost, że jest dalej dokładnie taki sam bałagan, jaki był dotychczas, a nawet jest większy, bo nikt tego nie spina nowymi inwestycjami i modernizacjami. Wygląda na to, że Wydział Inwestycji wraz z Wiceprezydentem Wieczorkiem wyłagali się w ten sposób ze swojej bezradności i bezczynności w tym zakresie.

    Piotr Rościszewski

    OdpowiedzUsuń
  2. Masz rację Piotrze, że to nadal nie jest kompleksowe zarządzanie drogami rowerowymi. Pytanie czy nie jest tak, że wnioski do budżetu były tworzone w ostatnich miesiącach roku i zwyczajnie nikt nie ustosunkował się do nowej uchwały. Zobaczymy w praktyce jak faktycznie będzie. Uchwała RM Gliwice mówi jasno.

    OdpowiedzUsuń