19 września 2012

Propozycja zmian na ulicy Andersa

Niedawno pisaliśmy o pozytywnych efektach zmian na ulicy Toszeckiej (zobacz >>). Równolegle z tymi zmianami zaproponowaliśmy modyfikacje na ulicy Andersa. Oto treść naszego pisma do Zarządu Dróg Miejskich.
Aktualna organizacja ruchu zakłada ruch rowerowy na jezdni razem z samochodami. Ze względu na dużą szerokość jezdni na porządku dziennym jest przekraczanie dopuszczalnej prędkości maksymalnej (50 km/h w dzień), wyprzedzanie na trzeciego. W tej sytuacji część rowerzystów korzysta z chodnika, co z kolei nie wpływa pozytywnie na bezpieczeństwo pieszych.
Ulica Andersa umożliwia z jednej strony dojazd w stronę Cmentarza Centralnego, licznych zakładów KSSE oraz sklepów w okolicy CH Arena. Z drugiej strony prowadzi do centrum Gliwic. Dodatkowo krzyżuje się z ciągiem pieszo-rowerowym w okolicy Parku Starokozielskiego.

Zasadnym zatem jest faktyczne skierowanie ruchu rowerowego na jezdnię oraz uspokojenie ruchu samochodowego do granic przewidzianych przepisami.

Celem poprawy sytuacji proponuję:
  1.  Wyznaczenie na ulicy Andersa pasów dla rowerów,
  2. Wyznaczenie śluz rowerowych na skrzyżowaniu z ulicami Styczyńskiego, Okulickiego oraz Mieszka I,
Przykładowa organizacja ruchu znajduje się na ryc. 1-5.Zalety opisywane rozwiązania:
  1. Uspokojenie ruchu samochodowego dzięki zwężeniu pasów ruchu i tym samym ograniczenie rozwijanych prędkości do przepisowego poziomu,
  2. Zwiększenie bezpieczeństwa rowerzystów korzystających z opisanej ulicy,
  3. Zwiększenie bezpieczeństwa pieszych korzystających z chodnika wzdłuż opisanej ulicy,
  4. Stosunkowo niski kosz wdrożenia,
Ryc. 1 początek ulicy Andersa (w kierunku ul. Orlickiego) z wyznaczonym pasem rowerowym

Ryc. 2 Pasy rowerowe w ciągu ulicy Andersa

Ryc. 3 Śluza rowerowa na skrzyżowaniu Andersa - Okulickiego

Ryc. 4 Połączenie pasa dla rowerów w ciągu ulicy Andersa z drogą dla rowerów w okolicy Parku Starokozielskiego

Ryc. 5 Śluza rowerowa na skrzyżowaniu ulic Andersa i Styczyńskiego
To nie pierwszy projekt śluz rowerowych w Gliwicach. Inny przykład znajdziecie TUTAJ.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz