10 marca 2011

54 Otwarcie Turystycznego Sezonu Kolarskiego

Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach zaprasza wszystkich rowerzystów na rajd z okazji inauguracji 54 Otwarcia Turystycznego Sezonu Kolarskiego pt. "Topienie Marzanny". Celem imprezy jest popularyzacja turystyki kolarskiej, poznanie zabytków Ziemi Gliwickiej oraz kultywowanie ludowych zwyczajów powitania wiosny. Rajd odbędzie się 20 marca 2011 r.

Zgłoszenia

Zgłoszenia i wpisowe będą przyjmowane na zebraniach Klubu (wtorki o godz. 17.00) oraz na mecie rajdu.
W zgłoszeniu należy podać nazwę i adres organizacji zgłaszającej, kierownika drużyna, imienny wykaz uczestników i wysokość wpisowego.

Meta i program rajdu

Meta rajdu znajdować się będzie w Tworogu Małym koło Sośnicowic w Remizie Strażackiej, przyjmowanie uczestników w godz. 11.30 - 12.00.
Dojazd na metę trasami dowolnymi lub trasą wyznaczoną - wyjazd z gliwickiego rynku o godz. 10.00.
O godz. 11.30 nastąpi otwarcie rajdu i rozpoczęcie konkursu sprawnościowego.
O godz. 12.00 odbędzie się konkurs na najpiękniejszą Marzannę, po czym nastąpi wspólne topienie Marzanny i powitanie wiosny.
Około godz. 12:30 nastąpi ogłoszenie wyników i wręczenie nagród, a następnie zakończenie imprezy.

Wpisowe i świadczenia

Wpisowe na rajd wynosi:
  • 1,00 zł - dla młodzieży szkolnej,
  • 3,00 zł - dla pozostałych uczestników.
W ramach wpisowego każdy uczestnik otrzymuje proporczyk rajdowy i gorącą herbatę (prosimy o zabranie ze sobą kubków), a zwycięzcy konkursów - nagrody. Na mecie także będzie rozgrzewające ognisko.

Klasyfikacja drużynowa

Główną nagrodą zespołową jest puchar dla najlepszej drużyny. Klasyfikacja będzie przeprowadzona wg następującej punktacji: za każdego uczestnika 1 pkt., za zajęte miejsca w konkursach:
I miejsce - 6 pkt., II m. - 5, III m. - 4, IV m. - 3, V m. – 2 i VI m. – 1 pkt.
Do każdego konkursu drużyna może zgłosić tylko 3 uczestników.

Informacje dodatkowe

Na mecie nasz sponsor Firma Bike Atelier sklep z Gliwic zaprezentuje swoją ofertę oraz dla chętnych zapewni darmowy przegląd stanu technicznego roweru w utworzonym na mecie punkcie kontrolnym.
Oprawę muzyczną rajdu zapewni firma DJ Stefan.

Uczestnicy rajdu są zobowiązani do przestrzegania przepisów ruchu drogowego i Karty Turysty.
Organizacja zgłaszająca jest odpowiedzialna za zachowanie swoich uczestników oraz za ich ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Organizator nie bierze żadnej odpowiedzialności za wypadki powstałe w czasie rajdu oraz za szkody wynikłe w stosunku do uczestników rajdu i osób trzecich.

Źródło: Turystyczny Klub Kolarski PTTK im. Władysława Huzy w Gliwicach

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz