10 lutego 2011

Śląska Inicjatywa Rowerowa pokaże gliwickim uczniom czemu rower jest OK

Śląska Inicjatywa Rowerowa ogłasza zapisy gliwickich szkół do programu bezpłatnych zajęciach edukacyjnych dotyczących roweru jako elementu systemu transportowego nowoczesnego miasta. Tytuł projektu to „Rower jest OK, czyli dlaczego warto jeździć rowerem w mieście”.

O czym mowa?

W ramach prelekcji organizatorzy zajęć przedstawią korzyści i zagrożenia (problemy bezpieczeństwa!) wynikające z używania roweru jako środka lokomocji w mieście, ale przede wszystkim zapoznają gliwicką młodzież z ideą zrównoważonego transportu w odniesieniu do sytuacji komunikacyjnej naszego miasta, a także w związku z efektami globalnymi transportu samochodowego (zanieczyszczenie środowiska, kryzys paliwowy, efekt cieplarniany). Uczniowie biorący udział w zajęciach zachęcani będą także do aktywnych postaw obywatelskich. Merytoryczną bazę programu stanowią oficjalne materiały Komisji Europejskiej.

Zajęcia

Zajęcia, zaplanowane na 2 godziny lekcyjne, będą miały formę prezentacji multimedialnej, połączonej z pokazem filmu oraz dyskusją. Uczestnicy otrzymają bezpłatne materiały dydaktyczne (broszury, filmy na płytach DVD). Prelekcja zakończy się konkursem z nagrodami (zapięcia rowerowe, kamizelki odblaskowe, koszulki, torby ekologiczne).

Zgłoś swoją szkołę

W programie wziąć może udział wybrana klasa lub kilka klas z jednej szkoły. Zajęcia mogą się odbyć w terminie od 18 lutego do 30 kwietnia 2011 roku. Z uwagi na duża wagę poruszanych zagadnień w kontekście problemów transportowych naszego miasta oraz rosnącej popularności roweru jako codziennego środka komunikacji wśród młodzieży, organizatorzy liczą na zainteresowanie i odzew.

O tym, w których szkołach odbędą się szkolenia decyduje kolejność zgłoszeń. Należy jednocześnie zaznaczyć, że ilość miejsc jest ograniczona. Do szkół wysłane zostały drogą elektroniczną zaproszenia oraz karty zgłoszeń. Należy je odesłać pod wskazany na karcie adres. Jeśli któraś szkoła nie otrzymała wiadomości proszę o kontakt z redakcją Rowerowych Gliwic.

Program adresowany jest do gliwickich szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych i realizowany jest w ramach projektu „Rowerowe przyspieszenie” - dzięki wsparciu udzielonemu przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz