19 lutego 2010

Projekt zmian w Prawie o Ruchu Drogowym

Propozycje zmian w Prawie o Ruchu Drogowym, które znalazły się w sejmie i czekają na głosowanie, dostosują polskie prawodawstwo do Konwencji Wiedeńskiej z dnia 8 listopada 1968 roku. (Dz. U. z 1988 r. nr 5 poz. 40 i 44) oraz jej zmian z 2006 roku. Powinny się one przyczynić do lepszej organizacji i promocji ruchu rowerowego oraz poprawy bezpieczeństwa rowerzystów.
Nowe prawodawstwo precyzuje definicje: drogi dla rowerów, pasa ruchu dla rowerów, śluzy rowerowej a także samego roweru oraz wózka rowerowego.

Nie koniecznie przy krawężniku
Na wzrost bezpieczeństwa rowerzystów na skrzyżowaniach i w ich bezpośrednim sąsiedztwie może wpłynąć zapis w art. 16 ust. 7, który pozwala rowerzystom poruszanie się środkiem jezdni w sytuacji, gdy ze skrzyżowania można zjechać w więcej niż jednym kierunku. W ten sposób rowerzysta nie jest już zobligowany do jazdy przy krawędzi jezdni co najczęściej naraża rowerzystów na wyprzedzanie ich przez samochody.

Wyprzedzanie z prawej strony i jazda obok siebie
Zmienią się także każde zasady wyprzedzania innych pojazdów przez rowerzystów. Nowością jest możliwość wyprzedzania z prawej strony inne pojazdy wolno bieżne niż tylko inne rowery.
Co ciekawe, nowe prawo pozwala rowerzystom jechać obok siebie, a nie gęsiego jak dotąd. Warunkiem jest nieutrudnianie ruchu innym użytkownikom drogi. Podobne rozwiązania stosuje się np. w Danii, gdzie dzieci uczy się aby jechały obok siebie bowiem w ten sposób kierowcy nie próbują ich wyprzedzać. A to właśnie w czasie tego manewru bezpieczeństwo rowerzystów jest bardzo zagrożone.

Pierwszeństwo rowerzystów przy drogach poprzecznych
Jednym z najważniejszych zapisów w projekcie zmian w Prawie o Ruchu Drogowych jest art. 27 ust.2, który brzmi: "Kierujący pojazdem, który skręca w drogę poprzeczną, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustąpić pierwszeństwa rowerzyście jadącemu na wprost po jezdni, pasie ruchu dla rowerów lub drodze dla rowerów stanowiących część drogi, którą zamierza opuścić". Dzięki temu rowerzysta ponownie - bowiem taki zapis już kiedyś funkcjonował w prawie polskim - będzie chroniony w newralgicznych punktach skrzyżowania dróg dla rowerów z drogami poprzecznymi. Oczywiście zapis ten nie zwalnia rowerzystów z rozsądnego myślenia i zachowania należytej ostrożności.

Rowerem po chodniku
Ważnym zapisem jest art. 33 ust.5, który zezwala warunkowo rowerzystom na korzystanie z chodników w sytuacjach, gdy : - opiekujemy się osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem, - szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów, - warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź).

Przyczepki rowerowe, kolce i elektryczne rowery
Jednym z zapisów jest także legalizacja przyczepek rowerowych do przewozu osób, które są przymocowane do roweru. Mimo, iż w wielu polskich sklepach przyczepki rowerowe są dostępne i można je czasem zobaczyć na ulicach to względem prawa są obecnie nielegalne i rowerzysta może otrzymać mandat za ich użytkowanie. Wśród wspomnianych poprawek znalazł się także zapis dotyczący rowerów elektrycznych, które w myśl nowych przepisów wciąż traktują pojazd jako rower. Dodatkowo dla wszystkich fascynatów zimowej jazdy rowerowej pojawia się miły drobiazg. Mianowicie nowe przepisy zezwalają w rowerach montowanie na trwałe elementów przeciwślizgowych, co w wolnym rozumieniu możemy traktować jako np. opony z kolcami.

Pod projektem podpisało się 38 posłów, a wśród nich Pan poseł Tomasz Głogowski z Gliwic. Nie jest znany termin głosowania nad projektem, lecz szacunkowo odbędzie się to za około pół roku.


Pełny tekst projektu zmian w Prawie o Ruchu Drogowym dostępny jest tutaj.

3 komentarze:

 1. Nie wiem skąd się wziął powyższy tekst, ale ma kilka mylących przekłamań.
  Po pierwsze projekt ustawy precyzuje tylko definicje drogi dla rowerów i samego roweru. Nie może precyzować czegoś, czego nie było - po prostu dodaje zupełnie nowe definicje pasa ruchu dla rowerów, śluzy i wózka rowerowego.
  Do kategorii rowerów dopuszczono tylko nieliczne rowery z silniczkiem - o małej mocy i poruszające rower do 25 km/h.
  Zapis umozliwiający wyprzedzanie przez rowery z prawej strony pojazdów jadących wolniej. Nie wolno tego mylić z pojazdami wolnobieżnymi, czyli skonstruowanymi tak, że zawsze jeżdżą wolno, o których jest wzmianka w zupełnie innym miejscu i dotyczy usunięcia zapisu, który dotychczas zalecał zatrzymywanie się
  Prawo do jazdy rowerów obok siebie ma się nijak do przykładu belgijskiego, gdzie dzieci uczy się utrudniania wyprzedzania przez samochody. U nas prawo dalej będzie zabraniać takich zachowań.
  Nowe prawo ma likwidować kilka nonsensów, które zdały egzamin z życia w innych krajach UE, a ponadto są niezgodne z prawem unijnym. Nasze ułomne prawo powoduje różne zachowania kierowców przyjeżdżajacych do Polski niż to wynika z naszych przepisów, generuje wypadki (niezależnie od stanu prawnego), zabrania użytkowania typów rowerów sprawdzonych pod względem bezpieczeństwa w innych krajach i powoduje komlikacje prawne w przypadku konieczności orzeczenia winy za spowodowany wypadek (obowiązuje wyższość prawa unijnego nad prawem polskim).

  Piotr Rościszewski

  OdpowiedzUsuń
 2. Przyznaje, słowo "precyzuje" może wprowadzać w błąd. To prawda, wcześniej niniejsze definicje nie były podane, a poprawiona ustawa w końcu by je zawierała. Do tej pory w ustawach pisano o rowerach, lecz ich nie zdefiniowano (wg mojej wiedzy). A nowa ustawa w końcu sprecyzuje ich definicje.

  OdpowiedzUsuń
 3. Rower jak najbardziej jest zdefiniowany w obecnym PoRD: Art. 2, pkt. 47)
  "rower - pojazd jednośladowy lub wielośladowy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem"
  Zmiana dotyczy wyrzucenia z definicji tego, co oczywiste (jednośladowy lub wielośladowy) i dodania do niej wspomnianych rowerów z silniczkiem elektrycznym.

  Piotr Rościszewski

  OdpowiedzUsuń